Mimers Hus Gymnasium

Gymnasieskolan består av olika typer av program - nationella program och introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

 Teckenspråk:


Du har rätt att söka till vilken skola du vill för ditt barn. Du ska välja skola senast fredag i vecka 8 det år barnet fyller sex år. Barnet är alltid garanterad en plats på den skola som är närmast hemmet.

Det finns en kommunal gymnasieskola i Kungälv. Gymnasieskolan heter Mimers gymnasium och finns i Mimers hus i centrala Kungälv.


De nationella programmen pågår under tre år och har två olika inriktningar – yrkesprogram och högskoleförberedande program.

Vi har Öppet Hus lördagen den 16 november kl. 10-14. Varmt välkommen!
Besök Mimers Hus Gymnasium när det passar dig (pdf-fil, 231 kb)

 

Yrkesprogram förbereder för yrkeslivet

Vi har lärlingsutbildning inom:
Bygg- och anläggningsprogrammet
• Fordon- och transportprogrammet
• Handels- och administrationsprogrammet
• Industritekniska programmet
• Restaurang- och livsmedelsprogrammet
För mer information se bifogade broschyr

Du som läser ett yrkesprogram får en förberedande grund och kunskaper inom det specifika yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att söka jobb inom den inriktning du läst. Du som väljer yrkesprogram har rätt att få läsa sådana kurser som krävs för grundläggande behörighet till högskolan, som individuellt val eller som utökat program.

Yrkesprogram på Mimers hus:

 

Förberedelser för högskola och universitet

De högskoleförberedande programmen ger inte några yrkesspecifika kunskaper utan förbereder dig för vidare studier på högskola och universitet.

Förberedande program på Mimers hus: 


Introduktionsprogram

Introduktionsprogram är till för elever som saknar behörighet till eller som av andra skäl inte kan gå ett nationellt program. Introduktionsprogrammet är i första hand en förberedande utbildning där målet är att du går vidare till ett nationellt program. Det kan också vara ett individuellt anpassat program på 3-4 år eller helt följa ett nationellt program utom i det ämne där du saknar behörighet.

Introduktionsprogram på Mimer hus:


Idrottsprofil och NIU-bandy/rodd

Idrottsprofilen på Mimers Hus gymnasium riktar sig till dig som vill kombinera din idrott med studier inom alla program. Vi ger dig goda förutsättningar att utvecklas i din idrott, på ”hemmaplan”, samtidigt som du skaffar dig en gedigen gymnasieutbildning inom valt program. Mimers Hus gymnasium samarbetar med toppklubbarna inom kommunen, som ser till att du som individ utvecklas efter dina egna förmåga.

Idag har vi elever som utövar lagidrotter som fotboll, handboll, innebandy och ishockey samt individuella idrotter som friidrott, kanot, karate, ridsport, och simning

Skriv ut ansökan till Idrottsprofil, NIU-rodd och NIU-bandy

 

Ansökan

Ansökan till gymnasiet görs genom det datoriserade antagningssystemet Indra. Ansöker gör du själv eller genom din skolas studie- och yrkesvägledare.
Gymnasievalet ska vara gjort senast den 1 februari 2019 kl. 16.00. Valet görs på nätet via Indra 2 Gymnasieantagning (extern länk).

Ansöka om prövning

Du som går på skolan har rätt att utan kostnad göra prövning i kurser som ingår i din studieplan, där du har F eller streck. Även du som inte är elev på skolan kan ansöka om prövning i kurser som ges på skolan och det kostar då 500 kr/kurs.

Anmälan till höstens prövningsomgång är nu öppen (länk till formulär för anmälan). Sista anmälningsdag blir 20 september, infomöte 7 oktober och de flesta prövningarna äger sedan rum i november och början av december. Om du har frågor, maila anna.isaksson@skola.kungalv.se.

Omval

Omval kan göras under vårterminen.

Vilka utbildningar och skolor kan elev söka till?

Alla gymnasieutbildningar och skolor, både kommunala och friskolor inom GR (Göteborgregionen) är sökbara under förutsättning att du är behörig. Betyget avgör om du antas. Undantag är vissa introduktionsprogram.
Vill du söka utbildning utanför GR, kontakta studie- och yrkesvägledare.

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: