Samarbete mot dopning

Kungälvs kommun samarbetar med polisen och flera lokal gym mot dopning och för att öka tryggheten på gymmen.

Det finns en samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområdet, Kungälvs kommun och flera av  gymmen i Kungälv. Genom överenskommelsen ska det lokala antidopningsarbetet stärkas och utvecklas. Allt i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten på de lokala gymmen. Målet är att skapa ett långsiktigt förebyggande arbete. Arbetet sträcker sig över en treårsperiod vilket ger förutsättningar för en god samverkan.

Överenskommelsen sker som en förgrening inom arbetet Trygg i Kungälv vilket innebär en fördjupad och mer strukturerad samverkan som baseras på en gemensam lokal lägesbild.

Parterna som förbinder sig till överenskommelsen kommer i arbetsgruppen ha avstämningsmöten en gång per kvartal. Målet är att överenskommelsen ska skapa ett bra samarbete, korta beslutsvägar och effektiva åtgärdsprocesser.
Utgångspunkten i samverkan är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt för att minska dopingbrotten och att öka tryggheten.

Överenskommelse innebär att gymmen ger sitt medgivande att polismyndigheten, utan förvarning, ges tillträde av de utrymmen som medlemmarna har tillgång till. Allt i syfte att kontrollera förekomsten av otillåten dopinganvändning eller annan typ av brottslighet.

Överenskommelsen gäller från och med 2022-05-24 till och med 2025-05-24.

Gymmen som deltar i samarbetet är:

  • Friskis & Svettis Kungälv: Uddevallavägen 3 i Kungälv och Bultgatan 1 i Kungälv
  • STC: Västra gatan 71 i Kungälv, Rollsbovägen 25 i Kungälv och Torpe gränd 16 i Kungälv
  • Nordic Wellness: Västra strandgatan 2 i Kungälv, Älvebacken 1 i Kungälv, Teknikgatan 5 i Kungälv och Kongahälla center i Kungälv.
  Sidan uppdaterades: