Samarbete mot dopning

Kungälvs kommun samarbetar med polisen och flera lokal gym mot dopning och för att öka tryggheten på gymmen.

Det finns en samverkansöverenskommelse mellan lokalpolisområdet, Kungälvs kommun och flera av  gymmen i Kungälv. Överenskommelsen syftar till att förstärka och utveckla det lokala antidopningsarbetet för att öka tryggheten och minska brottsligheten på de lokala gymmen. Målet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt förebyggande arbete sin sträcker sig över en treårsperiod vilket ger förutsättningar för en god samverkan.

Överenskommelsen sker som en förgrening inom arbetet Trygg i Kungälv vilket innebär en fördjupad och mer strukturerad samverkan som utgår från en gemensam lokal lägesbild.

Parterna som förbinder sig till överenskommelsen kommer i arbetsgruppen ha kontinuerliga avstämningsmöten en gång per kvartal. Målsättning är att överenskommelsen ska ligga till grund för en praktisk och förtroendefullt samarbete, korta beslutsvägar och effektiva åtgärdsprocesser.
Utgångspunkten i samverkan är att beslut ska fattas så nära verksamheten som möjligt, utifrån målsättningen att minska dopingbrotten och att öka tryggheten.

Överenskommelse innebär att gymmen ger sitt medgivande att polismyndigheten, utan förvarning, bereds tillträde av de utrymmen som medlemmarna har tillgång till för att kontrollera förekomsten av otillåten dopinganvändning eller annan typ av brottslighet.

Överenskommelsen gäller från och med 2022-05-24 till och med 2025-05-24.

Gymmen som deltar i samarbetet är:

  • Friskis & Svettis Kungälv: Uddevallavägen 3, Kungälv och Bultgatan 1, Kungälv
  • STC: Västra gatan 71, Kungälv, Rollsbovägen 25, Kungälv och Torpe gränd 16, Kungälv
  • Nordic Wellness: Västra strandgatan 2, Kungälv och Älvebacken 1, Kungälv
  Sidan uppdaterades: