Frånvaroanmälan Gymnasium

Om du blir sjuk måste du eller din förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn anmäla detta till skolan, detta görs på nedanstående telefonnummer.

Telefon: 0515-77 70 16

Telefontjänsten är kopplad till vårt frånvaroprogram Skola24. Anmälaren ringer med en knapptelefon och kopplas till en automatiserad telefontjänst. Genom att personnumret matas in går frånvaroanmälan direkt in i databasen utan att någon skolpersonal behöver hantera ärendet. Anmälan måste göras före klockan 12.00 annars gäller anmälan för nästa dag. Anmälan kan bara göras för en dag i taget.

Skolpersonal kan se tidpunkten för anmälan samt från vilket telefonnummer anmälan gjordes. Elevens lärare får fram denna information på startsidan när de loggar in i Skola24 (extern länk).

Gäller det frånvaro för del av dag, till exempel vid tandläkarbesök går det bra att ringa till vår expedition på telefon: 0303-23 82 82

 

Frånvaro

Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men detta innebär inte att närvaron är frivillig. När du väl påbörjat dina studier här förväntar vi oss att du på ett effektivt sätt medverkar i skolans alla aktiviteter.

Av texten ovan framgår att närvaron på lektioner är viktig. Det är t. ex. vi på skolan som avgör vad som är heltidsstudier. Detta ligger i sin tur till grund för ditt CSN-stöd. Vid upprepad frånvaro riskerar du indraget stöd från CSN och detta kan få stora konsekvenser för både din egen och din familjs ekonomi. Du och dina målsmän har alltså ett stort ansvar!

 

Närvaroplikt

På gymnasiet har du skyldighet att infinna dig punktligt till alla aktiviteter enligt våra timplaner, kursplaner, schema och andra anvisningar. Närvaroplikten gäller inte bara vanliga lektioner utan också:

  • friluftsverksamhet
  • specialdagar
  • studiebesök
  • provskrivningar
  • övriga samlingar
  • annan verksamhet som är föreskriven
  Sidan uppdaterades: