Bli leverantör till Kungälvs kommun

Alla är välkomna att lämna anbud. Upphandlingar som genomförs för Kungälvs kommun, enligt lagen om offentlig upphandling, annonseras via offentliga databaser. Där hittar du all information om pågående upphandlingar för att kunna lämna anbud.

Hitta våra pågående upphandlingar

Kungälvs kommuns upphandlingar annonseras på Kommers Upphandling. I Kommers skapas Upphandlingsdokument elektroniskt. Leverantörerna svarar via webben vilket ger en enkel och säker hantering av anbuden.

Om kommunen ingår i en upphandling som genomförs av annan aktör, exempelvis Förvaltningen inköp och Upphandling i Göteborg, kan annonsering ske via www.upphandlingar.nu. Vi rekommenderar därför att intresserade leverantörer regelbundet även söker i denna databas.

Att tänka på vid anbudsgivning

  • Läs igenom upphandlingsdokumentet och svara på samtliga frågor. Se till att du lämnar in alla uppgifter och bilagor vi ber om.
  • Om du tycker att vi ställt orimliga krav eller är otydliga i vårt upphandlingsdokument ber vi dig kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du i upphandlingsdokument för den aktuella upphandlingen.
  • Om ditt anbud inte är komplett kan vi bli tvungna att utesluta det ur upphandlingen.
  • Lämna in anbudet i god tid innan sista anbudsdag. Om ditt anbud lämnas in för sent kommer det inte tas upp till prövning - oavsett anledningen till förseningen.
  Sidan uppdaterades: