Regler för upphandling

Upphandlingar som kommunen genomför styrs av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Kommunen ska följa lagen vid i stort sett alla former av inköp.

I Kungälvs kommun har vi också tagit fram en policy som styr hur våra upphandlingar, inköp och avrop ska gå till. 

Konkurrensverket webbplats

Konkurrensverkets webbplats kan du hitta information om de regler, lagar och förordningar som gäller för myndigheter i samband med upphandling. 

  Sidan uppdaterades: