Cykelprojekt i skolan

Här kan du läsa om olika projekt och utbildningssatsningar för cykling inom skolorna i kommunen.

Cykelprojekt i kommunen

Vi vill att fler barn ska cykla eller gå till skolan i kommunen. Det är bra för barnens hälsa och bidrar till en mer trafiksäker och bättre närmiljö vid skolan. Kommunens mobilitetsplan har som mål att öka trygghet, säkerhet och tillgänglighet i trafikmiljöer. 
Läs kommunens Mobilitetspolicy.pdf

På Egna Ben

Projektet "På egna ben" är en utmaning för elever i årskurs 4–6. Utmaningen handlar om att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och undvika korta bilresor. Utmaningen är uppbyggd som en spännande poängjakt där klassen tävlar om fina priser. Under veckorna som projektet pågår, samlar eleverna på sig mängder av värdefull kunskap genom övningar om miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Utmaningen pågår mellan vecka 37 — 41.  Kommunen har varit med i tävlingen i flera år och vi ser alltid fram emot höstterminen då projektet drar igång. Besök webbplatsen för "På Egna Ben" för att anmäla sin klass. 
Läs mer om "På Egna Ben" här

Trafiksäkerhetsutbildning, Säker cykling 

Hösten 2020 startade kommunen och NTF Väst (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) ett samarbete med skolor i kommunen. Tillsammans vill vi att barn ska lära sig mer om cykling i teori och praktik. Fördelarna med att cykla är många – det ger starka ben, pigga elever och en bättre miljö!

Det är viktigt att cykling sker så säkert som möjligt. Årligen skadas ungefär 2 500 barn i cykelolyckor i Sverige, majoriteten är mellan sju och fjorton år gamla. Som en del i det olycksförebyggande arbetet erbjuder Kungälvs kommun och NTF Väst trafiksäkerhetsutbildningen ”Säker cykling ”, till samtliga skolor i årskurs 4. Utbildningen är två timmar lång och består av en teoretisk del i klassrummet och en praktisk del där eleverna får använda egna cyklar utomhus. Kursen pågår under höst- och vårterminen.

Vill du läsa mer om trafikutbildning i skolan kan du besöka NTF's hemsida. 
NTF - webbplats

Trafikkalendern 

Kungälvs kommun har varit med i Trafikkalendern sen 3 år tillbaka. Syftet med trafikkalendern är att inspirera och stödja skolans personal att arbeta med trafikfrågor som en del av lärandet för hållbar utveckling. Genom att integrera trafik i olika ämnen ger eleverna förutsättningar att fundera över hur transportsystemets utformning och funktion påverkar miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Den kunskapen ökar möjligheterna att kunna påverka sin egen och andras framtid.

Ambitionen är att trafikundervisning ska vara roligt, intressant och utvecklande. Trafikkalendern har arbetat för bättre trafiksäkerhet i barnens närmiljö i 30 år!

Läsåret 2020/2021 erbjuds materialet till drygt 600 000 elever i åldern 6—12 år, 30 000 lärare och omkring 2 000 lokalt förankrade företag och organisationer i Sverige. Vill du läsa mer om projektet kan du besöka trafikkalenderns hemsida. 
Trafikkalendern - webbplats

  Sidan uppdaterades: