Fritidshem i grundskolan

Alla skolbarn från förskoleklass till och med årskurs sex har möjlighet att gå på fritidshem före och efter skoldagen, samt vid lov och studiedagar. Du som förälder måste först söka plats på det fritidshem du vill att ditt barn ska gå på.

 Lättläst:

Om du arbetar eller studerar


kan ditt barn få plats på fritidshem. 

Ditt barn får då komma till fritidshemmet


före skoldagens början och 


efter skoldagens slut.

 

Fritidshemmen är också öppna


under jullov, påsklov, sommarlov


och sportlov.

 

Barn i åldern 6 till 12 år får komma


till fritidshemmet.


Fritidshemmen finns ofta 


i skolans lokaler.

 

Det kostar pengar för dig som förälder


om ditt barn går på fritidshem.

 

Du söker plats på fritidshem


hos kommunen. 

Vill du veta mer?


Kontakta kommunen.

Ring 0303-23 92 35 om du bor i:

 • Marstrand
 • Hålta
 • Kärna
 • Ytterby
 • Kareby
 • Romelanda
 • Fridhemsområdet

 

Ring 0303-23 97 28 om du bor i:

 • Munkegärdesområdet
 • Solberga
 • centrala Kungälv
 • Komarken

Fritidshem

Fritidshem vänder sig till barn vars förälder eller vårdnadshavare arbetar, studerar eller är arbetssökande. Barnen kan vara på fritidshem för den tid som behövs för arbete eller studier inklusive restid. 

Fritidshemmet är en samlingspunkt för barnen före och efter skoldagen, vid lov och under studiedagar. Barnen kan gå kvar till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år. Även barn till arbetssökande föräldrar har tillgång till fritidshem 15 timmar/vecka. Ansökan om fritidshem gör du via vår e-tjänst.

Fritidshem finns vid alla skolor med förskoleklass till årskurs 6. Öppettider är 06.30-18.00 men avvikelser kan förekomma.


Använd vår e-tjänst

Du som har barn i fritidshem hanterar dina ärenden, till exempel uppsägning av plats i vår e-tjänst. Du loggar in med hjälp av Mobilt BankID. Kontakta din bank om du inte har bankID så hjälper de dig att skaffa det.

Logga in i e-tjänsten här.

Ansökan kan även fortsättningsvis göras med hjälp av pappersblankett.

Här kan du hämta en blankett för utskrift

 

Öppettider för barnomsorg

Förskolor och fritidshem har generellt öppet mellan klockan 06.30 - 18.00. Vid särskilda behov kan vi hålla öppet i tolv timmar. I familjedaghem finns viss möjlighet att ta emot barn på andra tider. Helgdagsaftnar, med undantag av trettondagsafton och valborgsmässoafton, är verksamheterna stängda. Länk till verksamhetsstängda dagar

  Sidan uppdaterades: