Blanketter och e-tjänster

På denna sida hittar du blanketter som rör god man, förvaltarskap och förmyndarskap.

E-tjänster och blanketter för god man och förvaltare

 1. Förteckning över tillgångar och skulder med intyg om överförmyndarspärr
 2. Årsräkning/sluträkning
 3. Årsräkning/sluträkning (ifyllbar och autosummerande)
 4. Årsberättelse/slutberättelse inkl. körjournal
 5. Körjournal, god man förvaltare
 6. Redogörelse för god man som bevakar rätt i särskild fråga (exv. dödsbo eller upprättande av avtal)
 7. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto (god man och förvaltare)
 8. Ansökan om samtycke angående fastighet/bostadsrätt
 9. Ansökan om samtycke till arvskifte
 10. Redogörelse för oskiftat dödsbo
 11. Förvaltarens yttrande vid årlig granskning av förvaltarskap (omprövning)
 12. Läkarintyg för granskning av förvaltarskap (omprövning)
 13. Läkarutlåtande avseende huvudmannens beslutskompetens
 14. Kassablad inkomster autosummerade
 15. Kassablad inkomster ifyllbar ej autosummerande
 16. Kassablad utgifter autosummerande
 17. Kassablad utgifter ifyllbar ej autosummerande
 18. Begäran om entledigande
 19. Begäran om anstånd med redovisning

Blanketter för god man för ensamkommande barn

 1. Förteckning över tillgångar och skulder med intyg om överförmyndarspärr
 2. Förenklad redovisning avseende ensamkommande barn
 3. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto (SFV, medförmyndare, EKB)
 4. Vägledning redovisning
 5. Begäran om anstånd med redovisning

Blanketter för legal förmyndare (förälder)

 1. Förteckning över tillgångar och skulder med intyg om överförmyndarspärr
 2. Årsräkning/sluträkning förmyndare
 3. Årsräkning/sluträkning förmyndare (ifyllbar och autosummerande)
 4. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto (förälder)
 5. Ansökan samtycke angående fastighet/bostadsrätt
 6. Ansökan om samtycke till arvskifte
 7. Redogörelse för oskiftat dödsbo
 8. Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse
 9. Begäran om anstånd med redovisning

Blanketter för särskilt förordnad vårdnadshavare/förmyndare, och medförmyndare

 1. Förteckning över tillgångar och skulder med intyg om överförmyndarspärr
 2. Årsräkning särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare
 3. Årsräkning särskilt förordnad förmyndare/medförmyndare (ifyllbar och autosummerande)
 4. Körjournal förordnad förmyndare
 5. Ansökan om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat konto (SFV, Medförmyndare, EKB)
 6. Ansökan samtycke angående fastighet/bostadsrätt
 7. Ansökan om samtycke till arvskifte
 8. Redogörelse för oskiftat dödsbo
 9. Ansökan om samtycke till att låta omyndig driva rörelse
 10. Begäran om anstånd med redovisning

Blanketter för vården, socialnämnden och andra myndigheter

 1. Anmälan om behov god man/förvaltare
 2. Socialnämndens ansökan om god man för ensamkommande barn
 3. Klagomål på god man eller förvaltare
 4. Läkarintyg för granskning av förvaltarskap (omprövning)
 5. Läkarutlåtande avseende huvudmannens beslutskompetens

Blanketter vid behov av god man/förvaltare

 1. Samtycke från den enskilde till godmanskap
 2. Samtycke från den enskilde till förvaltarskap
 3. Samtycke från anhörig till godmanskap
 4. Samtycke från anhörig till förvaltarskap
 5. Ansökan om god man vid motstridiga intressen (FB 11 kap. 2 §)
 6. Anmälan om behov av god man för bortovarande (FB 11 kap. 3 §)
 7. Anmälan om behov god man/förvaltare
 8. Socialnämndens ansökan om god man för ensamkommande barn

Blankett för intresseanmälan att bli god man 

 1. Intresseanmälan
  Sidan uppdaterades: