Blanketter

På denna sida hittar du blanketter som rör god man, förvaltarskap och förmyndarskap.

God man, förvaltare och förmyndare: Blanketter för redovisning

Förenklad redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och ansökan om arvode

Förteckning över tillgångar

Kontroll av överförmyndarspärr

Körjournal

Årsberättelse/slutberättelse god man och förvaltare

Årsräkning/sluträkning för god man och förvaltare (ifyllbar och autosummerande)

Årsräkning/sluträkning för god man och förvaltare

Årsräkning/sluträkning för förmyndare (ifyllbar och autosummerande)

Årsräkning/sluträkning för förmyndare

Årsräkning/sluträkning för särskilt förordnad vårdnadshavare och medförmyndare (ifyllbar och autosummerande)

Årsräkning/sluträkning för särskilt förordnad vårdnadshavare och medförmyndare

 

Blanketter för god man och förvaltare

Förvaltarens yttrande för årlig granskning av förvaltarskap (omprövning)

 

Blankett för intresseanmälan att bli god man

Blankett Intresseanmälan

 

Blanketter vid behov av god man eller förvaltare

Egen eller anhörigs ansökan om förvaltare till tingsratten

Egen eller anhörigs ansökan till Tingsratten om god man

God mans ansökan till tingsratten om förvaltare

Samtycke från anhörig till förvaltarskap

Samtycke från anhörig till godmanskap

Samtycke från den enskilde till förvaltarskap

Samtycke från den enskilde till god man

 

God man, förvaltare och förmyndare: Blanketter för ansökan om samtycke

Fördelning av egendom vid bodelning och arvskifte

Försäljning av fastighet eller bostadsrätt

Föräldrars uttag från omyndigs överförmyndarspärrade konto

Uttag från överförmyndarspärrat konto

 

Blanketter för vården, socialnämnden och andra myndigheter

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Socialnämndens ansökan om god man för ensamkommande barn

Läkarintyg för årlig granskning av förvaltarskap (omprövning) 

 

Vägledning

Vägledning förenklad redovisning EKB (ensamkommande barn) 2017-11-08

  Sidan uppdaterades: