Direktanvisningar

Här har du som exploatör möjlighet att ansöka om direktanvisning för ett specifikt markområde.

Direktanvisning innebär att marken tilldelas en exploatör utan konkurrens, till skillnad från övriga metoder som alltid sker i konkurrens med andra aktörer. Förfarandet kan användas om det föreligger särskilda skäl t.ex. avsiktsförklaring, att kommunen önskar pröva ett speciellt koncept eller om en exploatör presenterar unika idéer.

En exploatör har möjlighet att skriftligen ansöka om direktanvisning för ett specifikt markområde. Ansökan görs via formuläret nedan. En förutsättning för att en ansökan om direktanvisning skall behandlas är att det bifogas en idébeskrivning (t.ex. beskrivning av karaktär, storlek, upplåtelseform, utformning på bebyggelse, tidsperspektiv), skisser över det man vill uppföra samt en motivering till direktanvisningen.

Vid en förfrågan om direktanvisning som initieras av en exploatör är handläggningstiden individuell utifrån det avsedda geografiska områdets prioritet i förhållande till kommunens övriga projekt. Om förfrågan om direktanvisning inkommer tillsammans med ansökan om planbesked, besvaras båda frågorna parallellt.

Du måste fylla i fältet
 
  Sidan uppdaterades: