Direktanvisningar

Här kan du som exploatör få information om hur du ansöker om direktanvisning för ett specifikt markområde.

Direktanvisning innebär att marken tilldelas en exploatör utan konkurrens till skillnad från övriga metoder som alltid sker i konkurrens med andra aktörer. Förfarandet kan användas om det föreligger särskilda skäl som exempelvis avsiktsförklaring, att kommunen önskar pröva ett speciellt koncept eller om en exploatör presenterar unika idéer.

Ansökan

En exploatör har möjlighet att skriftligen ansöka om direktanvisning för ett specifikt markområde. Följ instruktionerna nedan för hur du ansöker. För att ansökan ska behandlas måste du skriva en idébeskrivning och motivering till direktanvisningen.

Handläggningstid

Vid en förfrågan om direktanvisning som initieras av en exploatör är handläggningstiden individuell utifrån det avsedda geografiska områdets prioritet i förhållande till kommunens övriga projekt. Om förfrågan om direktanvisning inkommer tillsammans med ansökan om planbesked, besvaras båda frågorna parallellt.

Så här ansöker du

På grund av tekniska problem är formuläret för anmälan om direktanvisning tillfälligt borttaget. Skicka in din ansökan och bifogade filer till kommun@kungalv.se.

Det här ska ingå i din ansökan:

  • Kontaktperson (obligatoriskt)
  • Företagsnamn
  • Adress
  • Postadress och postort
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Idébeskrivning, exempelvis beskrivning av karaktär, storlek, upplåtelseform, utformning på bebyggelse, tidsperspektiv (obligatoriskt)
  • Motivering (obligatoriskt)
  • Eventuellt bifogade filer (exempelvis skisser)
  • Skicka till kommun@kungalv.se med ämnesrad "Ansökan om direktanvisning"
  Sidan uppdaterades: