Direktanvisningar

Här kan du som exploatör få information om hur du ansöker om direktanvisning för ett specifikt markområde.

Direktanvisning innebär att marken tilldelas en exploatör utan konkurrens till skillnad från övriga metoder som alltid sker i konkurrens med andra aktörer. Förfarandet kan användas om det finns särskilda skäl som exempelvis avsiktsförklaring, att kommunen önskar pröva ett speciellt koncept eller om en exploatör presenterar unika idéer.

Ansökan

En exploatör har möjlighet att skriftligen ansöka om direktanvisning för ett specifikt markområde. Fyll i formuläret för att ansöka. Om ansökan ska behandlas måste du skriva en idébeskrivning och motivering till direktanvisningen. Eventuella skisser och andra filer skickas med.

Handläggningstid

Vid en fråga om direktanvisning som initieras av en exploatör är handläggningstiden individuell utifrån det avsedda geografiska områdets prioritet i förhållande till kommunens övriga projekt. Om förfrågan om direktanvisning kommer in tillsammans med ansökan om planbesked, besvaras båda frågorna parallellt.

Du måste fylla i fältet
Exempelvis karaktär, storlek, upplåtelseform, utformning på bebyggelse, tidsperspektiv
Du måste fylla i fältet
Ja
Nej
  Sidan uppdaterades: