Dödsboanmälan

En dödsboanmälan görs om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne har tillgångar görs i stället en bouppteckning. Den avlidne ska vara folkbokförd i Kungälvs kommun.

Dödsboanmälan
Bouppteckning
Hjälp med begravningskostnader
Frågor och svar om dödsfall

Dödsboanmälan

Det är bara kommunen som kan göra själva dödsboanmälan. För att hjälpa dig behöver vi en del underlag. Dom lämnar du enklast via vår e-tjänst – Dödsboanmälan.

En del av informationen fylls i automatiskt när du använder e-tjänsten. Vill du ladda ner en blankett istället så hittar du även den i e-tjänsten -Dödsboanmälan

Om du hellre vill träffa en handläggare för att lämna uppgifterna. Hör av dig till vårt kundcenter
0303 - 23 80 00.

De uppgifter som behövs är:

 • Dödsfallsintyg och släktutredning som beställs från Skatteverket (länk)
 • Samtliga dödsbodelägares/arvingars namn och personnummer. Gäller även sambo till den avlidne.
 • Kopia av hela deklarationen eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot. Gäller även make/maka/sambo.
 • Underlag för begravningskostnader och offert eller räkning på gravsten och/eller gravyr.
 • Uppgift om skulder på eventuella städ- och röjningskostnader och redovisning av bostadshyran.
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/maka/sambo.
 • Kapital- och räntebesked på dödsdagen från bank/banker och kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och framåt.
 • Uppgift om försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet (även de med förmånstagarförordnande).
 • Eventuellt testamente.
 • Uppgift om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta. 

Bouppteckning

Det är Skatteverket som handlägger bouppteckningar. 
Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats

Hjälp med begravningskostnader

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Det söker du genom att kontakta socialtjänstens Gemensam mottagning.

Frågor och svar om dödsfall

Vad ska jag göra med räkningar och skulder som den avlidne har?

Avsluta eventuella autogiro! Det är viktigt att INTE betala några räkningar alls under en dödsboanmälan eller bouppteckning. Kontakta fordringsägare och be om uppskov med betalningen. 

Kan man ärva skulder från en avliden?

Nej det kan man inte. Skulder ska betalas av dödsboet. I de fall det inte finns pengar kvar i dödsboet avskrivs skulderna.

Vad händer med gemensamma skulder?

Man har som regel solidariskt ansvar att betala gemensamma banklån, kontakta banken.

Är vissa skulder prioriterade vid ett dödsfall?

 • Kostnader för begravning och bouppteckning går alltid först.
 • Skulder där det finns en säkerhet, exempelvis ett huslån kommer sen.
 • Därefter får övriga fordringsägare dela på pengarna i dödsboet och få betalt i proportion till skulden.
 • När pengarna i dödsboet är slut skrivs resten av skulderna av.
  Sidan uppdaterades: