Dödsboanmälan och begravningskostnader

En dödsboanmälan är en handling som kan ersätta bouppteckning. Den kan upprättas om den avlidnes tillgångar bara täcker begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet.

Den avlidne ska vara folkbordförd i Kungälvs kommun och får inte ha någon fast egendom eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Finns detta, ska det istället göras en bouppteckning.

Så här kan du förbereda tid inför ditt möte med handläggaren

När du träffar handläggaren behöver du ha med dig nedanstående uppgifter och handlingar:

 • Dödsfallsintyg och släktutredning som beställs från Skatteverket. Telefon 0771 567 567.
 • Samtliga dödsbodelägares/arvingars namn och personnummer. Gäller även sambo till den avlidne.
 • Kopia av hela deklarationen eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot. Gäller även make/maka/sambo.
 • Underlag på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten och/eller gravyr.
 • Uppgift om skulder på eventuella städ- och röjningskostnader och redovisning av bostadshyran.
 • Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/maka/sambo.
 • Kapital- och räntebesked på dödsdagen från bank/banker och kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och framåt.
 • Uppgift om försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet (även de med förmånstagarförordnande).
 • Eventuellt testamente.
 • Uppgift om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 • Intventeringsprotokoll från bankfack.
 • Värdering av bohag och smycken.
 • Eventuella tillgångar utomlands.

Kontakta kundcenter i stadshuset för att få kontakt med en handläggare som handlägger dödsbon.
Telefon 0303–23 80 00

Bouppteckning

Det är Skatteverket handlägger bouppteckningar. 
Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats (extern länk).


Hjälp med begravningskostnader

Om dödsboet inte har tillräckligt med pengar till begravning kan man ansöka om pengar för detta. 

Ring Kundcenter i stadshuset för att få kontakt med den handläggare som har hand om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader.
Telefon 0303–23 80 00

 

  Sidan uppdaterades: