Dödsboanmälan

En dödsboanmälan görs om den avlidnes tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet. Om den avlidne har tillgångar görs i stället en bouppteckning. Den avlidne ska vara folkbordförd i Kungälvs kommun.

 

Så här kan du förbereda dig inför mötet med handläggaren

När du träffar handläggaren behöver du ha med dig nedanstående uppgifter och dokument:

 • Dödsfallsintyg och släktutredning som beställs från Skatteverket, telefon 0771-567 567.
 • Samtliga dödsbodelägares/arvingars namn och personnummer. Gäller även sambo till den avlidne.
 • Kopia av hela deklarationen eller slutskattesedel och kontoutdrag från skattekontot. Gäller även make/maka/sambo.

 • Underlag på begravningskostnad.
 • Offert eller räkning på gravsten och/eller gravyr.
 • Uppgift om skulder på eventuella städ- och röjningskostnader och redovisning av bostadshyran.

 • Uppgift om kontanter på dödsdagen. Gäller även make/maka/sambo.
 • Kapital- och räntebesked på dödsdagen från bank/banker och kontoutdrag från den avlidnes bank/banker från dödsdagen och framåt.
 • Uppgift om försäkringar som faller ut i samband med dödsfallet (även de med förmånstagarförordnande).

 • Eventuellt testamente.
 • Uppgift om den avlidne hade andel i annat oskiftat dödsbo. Bouppteckning som visar detta.
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelse.

 • Bouppteckning efter tidigare avliden make/maka.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.
 • Värdering av bohag och smycken.
 • Eventuella tillgångar utomlands.

Kontakta kundcenter i stadshuset för att få kontakt med en handläggare som handlägger dödsbon.
Telefon 0303-23 80 00

Bouppteckning

Det är Skatteverket som handlägger bouppteckningar. 
Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats (extern länk).


Hjälp med begravningskostnader

Dödsboet kan vara berättigat till ekonomiskt bistånd till hela eller delar av begravningskostnaden. Dödsboet söker bistånd genom att kontakta Gemensam mottagning. Du når dem genom att ringa till kommunens kundcenter på nedanstående telefonnummer och tider:

Telefon 0303-23 80 00
Måndag, onsdag och fredag klockan 09.00-10.30
Tisdag och torsdag klockan 13.00-14.30

 

  Sidan uppdaterades: