Inackorderingstillägg

Du som läser en gymnasieutbildning kan ansöka om inackorderingstillägg om du har lång resväg och tvingas bo på skolorten (inackorderas). Du kan ansöka till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

 Lättläst:

Om du kommer har en lång väg till skolan 


och måste hyra en bostad

på den ort du läser


kan du söka inackorderingstillägg.


 

Du måste tjäna 2 timmar per dag i resväg


 

Du söker bidraget på hösten


när du börjar skolan.

 

Du måste skicka in

en ny ansöka varje nytt läsår.

 

Fyll i blanketten som öppnas i länken här nedanför:

 

Blankett för att ansöka om inackorderingstillägg (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten

ska du kontakta Kundcenter

på telefon 0303-23 80 00.


Bidrag för inackordering och hemresor

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresor. För att få inackorderingstillägg måste du vara inackorderad på skolorten eller i närheten av skolorten. Inackorderingstillägget betalas bara ut om du studerar på heltid. 

Studier vid fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola

Du som läser i fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Ersättningsbelopp

Ersättning betalas ut med 1/30 av ett basbelopp per månad.
Läsåret 2019/2020 är basbeloppet 1 550 kr/månad.

Elever antagna i andra hand är inte berättigade inackorderingstillägg

Om du är antagen i andra hand är du inte berättigad inackorderingstillägg. Att bli antagen i andra hand innebär att du inte konkurrerat om platserna med andra elever genom dina betyg och att du har kommit in på utbildningen för att det finns lediga platser.

Resväg och restid

Du har rätt till inackorderingstillägg om:

  • Din totala restid fram och tillbaka mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.
  • Kravet på två timmars restid är uppfyllt minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.

Med restid menas tiden från det att du lämnar föräldrahemmet på morgonen, till skoldagens början och tiden från skoldagens slut på eftermiddagen, till dess att du kommer hem. Det är de tider skoldagen normalt börjar och slutar som gäller och inte din egen skoldag om den avviker från skolans normala tider.

Resorna förutsätts ske med allmänna kommunikationsmedel (buss eller tåg). Om du reser på annat sätt, exempelvis med cykel eller moped, ska du uppskatta den tid det skulle ta att gå denna sträcka. Ange även den tid som du måste vänta på buss eller tåg. 

Utbetalning 

Inackorderingstillägg betalas ut en gång i månaden vid fyra tillfällen på höstterminen och fem tillfällen på vårterminen. Den första utbetalningen görs i slutet av september. Utbetalningen görs till det bankkonto du uppgett vid ansökan. 

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med ditt studieintyg. Tänk på att du måste göra en ny ansökan för varje nytt läsår.

Ansökningsblankett för utskrift (pdf-fil, 146 kb)

Skicka din ansökan till:

Sektor Bildning och Lärande
Stadshuset
442 81 Kungälv

Sista ansökningsdag för läsåret 2019/2020 är 30 juni 2020.

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om förhållande ändras som påverkar din rätt till inackorderingstillägg är du skyldig att omgående anmäla det till skolkontoret i Kungälv. 

Det gäller om du:

  • avbryter studierna
  • flyttar hem
  • ändrar folkbokföringsadressen

Den som felaktigt tar emot inackorderingstilläggär skyldig att återbetala beloppet.

Personuppgifter

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i register, för att kommunen ska kunna använda uppgifterna vid administration av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna kan också lämnas ut enligt Tryckfrihetsförordningen Mer information om GDPR finner du på www.kungalv.se/Integritetspolicy/

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: