Inackorderingstillägg

Du som läser en gymnasieutbildning kan ansöka om inackorderingstillägg om du bor på skolorten, har lång resväg och är mottagen som sökande i första hand.

 Lättläst:

Om du kommer har en lång väg till skolan 


och måste hyra en bostad

på den ort du läser


kan du söka inackorderingstillägg.


 

Du måste tjäna 2 timmar per dag i resväg


 

Du söker bidraget på hösten


när du börjar skolan.

 

Du måste skicka in

en ny ansöka varje nytt läsår.

 

Fyll i blanketten som öppnas i länken här nedanför:

 

Blankett för att ansöka om inackorderingstillägg (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten

ska du kontakta Kundcenter

på telefon 0303-23 80 00.


Bidrag för inackordering och hemresor

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresor. För att få inackorderingstillägg måste du vara inackorderad på skolorten eller i närheten av skolorten. 

Studier vid fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola

Du som läser i fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN. Mer information om hur du ansöker hittar du på CSN:s webbplats.

Elever antagna i andra hand är inte berättigade inackorderingstillägg

Om du är antagen i andra hand är du inte berättigad inackorderingstillägg. Att bli antagen i andra hand innebär att du inte konkurrerat om platserna med andra elever genom dina betyg och att du har kommit in på utbildningen för att det finns lediga platser.

Resväg och restid

Du har rätt till inackorderingstillägg om:

  • Din totala restid fram och tillbaka mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.
  • Kravet på två timmars restid är uppfyllt minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.

Med restid menas tiden från det att du lämnar föräldrahemmet på morgonen, till skoldagens början och tiden från skoldagens slut på eftermiddagen, till dess att du kommer hem. Det är de tider skoldagen normalt börjar och slutar som gäller.

Resorna förutsätts ske med kollektivtrafik. Om du reser på annat sätt, exempelvis med cykel eller moped, ska du uppskatta den tid det skulle ta att gå denna sträcka. Ange även den tid som du måste vänta på buss eller tåg. 

Ersättningsbelopp

Ersättning betalas ut med 1/30 av ett basbelopp per månad.

Läsåret 2021/2022 motsvarar det 1 587 kronor per månad.
Läsåret 2022/2023 motsvarar det 1 610 kronor per månad.

Utbetalning 

Inackorderingstillägg betalas ut en gång i månaden vid fyra tillfällen på höstterminen och fem tillfällen på vårterminen. Den första utbetalningen görs i slutet av september. Utbetalningen görs till det bankkonto du uppgett vid ansökan. 

Så ansöker du

Ansökan om inackorderingstillägg görs i e-tjänst under självservice på kommunens hemsida. Sista ansökningsdag för innevarande läsår är 30 juni.

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om förhållande ändras som påverkar din rätt till inackorderingstillägg ska du anmäla det till kommunen direkt. Exempelvis om du:

  • avbryter studierna
  • flyttar hem
  • ändrar folkbokföringsadressen
  Sidan uppdaterades: