Inackorderingstillägg

Du som läser en gymnasieutbildning, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning inom Komvux kan ansöka om inackorderingstillägg. Det gäller bara om du har lång resväg och tvingas bo på skolorten (inackorderas). Du kan ansöka till och med första kalenderhalvåret det år du fyller tjugo.

 Lättläst:

Om du kommer har en lång väg till skolan 


och måste hyra en bostad

på den ort du läser


kan du söka inackorderingstillägg.


 

Du måste tjäna 2 timmar per dag i resväg


 

Du söker bidraget på hösten


när du börjar skolan.

 

Du måste skicka in

en ny ansöka varje nytt läsår.

 

Fyll i blanketten som öppnas i länken här nedanför:

 

Blankett för att ansöka om inackorderingstillägg (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten

ska du kontakta Kundcenter

på telefon 0303-23 80 00.


Bidrag för inackordering och hemresor

Inackorderingstillägget är ett bidrag till kostnaden för inackordering (boende) och hemresor. Tillägget är därför beroende av reseavståndet mellan föräldrahemmet och skolan. För att få inackorderingstillägg måste du vara inackorderad på skolorten eller i närheten av skolorten. Inackorderingstillägget betalas bara ut om du studerar på heltid. Heltidsstudier omfattar minst 20 poäng per månad. 

För kommunal vuxenutbildning bedöms studiernas omfattning efter ett poängsystem där varje ämne har ett visst poängtal.

Söker du inackorderingstillägg får du inte ta emot något busskort.

 

Studier vid fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola

Du som läser i fristående skola, riksinternatskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

 

Undantag från inackorderingsbidrag

Du som antagits på gymnasieplats i annan kommun genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

 

Resväg och restid

Du har rätt till inackorderingstillägg om:

  • Din totala restid fram och tillbaka mellan hemmet och skolan är minst två timmar per dag.
  • Kravet på två timmars restid är uppfyllt minst fyra dagar per tvåveckorsperiod.

Med restid menas tiden från det att du lämnar föräldrahemmet på morgonen, till skoldagens början och tiden från skoldagens slut på eftermiddagen, till dess att du kommer hem. Det är de tider skoldagen normalt börjar och slutar som gäller och inte din egen skoldag om den avviker från skolans normala tider.

Resorna förutsätts ske med allmänna kommunikationsmedel (buss eller tåg). Om du reser på annat sätt, exempelvis med cykel eller moped, ska du uppskatta den tid det skulle ta att gå denna sträcka. Ange även den tid som du måste vänta på buss eller tåg.

 

Ersättningsbelopp

Belopp per månad är 1/30 del av basbeloppet:
Läsåret 2018/2019
1517 kronor /månad

 

Utbetalning 

Inackorderingstillägg utbetalas en gång i månaden vid 4 tillfällen på höstterminen och 5 tillfällen på vårterminen. Den första utbetalningen görs i slutet av september. Utbetalningen görs med utbetalningsanvi eller till det bankkonto du uppgett vid ansökan. Inackorderingstillägget betalas ut till din förälder eller av domstol särskilt utsedd person som har att utöva vårdnaden om ett barn om du är omyndig eller till dig själv om du är myndig.

 

Så ansöker du

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den tillsammans med ditt studieintyg. Tänk på att du måste göra en ny ansökan för varje nytt läsår.

Ansökningsblankett för utskrift (pdf-fil, 252kb, öppnas i nytt fönster)

Skicka din ansökan till:

Sektor Bildning och Lärande
Stadshuset
442 81 Kungälv

Observera - Sista ansökningsdag är 30 juni 2019.

 

Anmäl studieavbrott eller flytt

Om förhållande ändras som påverkar din rätt till inackorderingstillägg är du skyldig att omgående anmäla det till skolkontoret i Kungälv. 

Det gäller om du:

  • avbryter studierna
  • flyttar hem
  • ändrar folkbokföringsadressen

Den som felaktigt tar emot inackorderingstilläggär skyldig att återbetala beloppet.

 

Personuppgifter

 

 

De uppgifter Du lämnar, samt eventuellt sådana uppgifter som kommer från folkbokföringsmyndigheten, kommer att föras in i register, för att kommunen skall kunna använda uppgifterna vid administration av förskola/fritidshem/pedagogisk omsorg/skola. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i

Dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna kan också lämnas ut enligt

Tryckfrihetsförordningen Mer information om GDPR finner du på www.kungalv.se/Integritetspolicy/

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: