Din beredskap

Din kommun ansvarar för att bland annat äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola fungerar även vid en samhällskris. Du som privatperson har också ett ansvar. Här finns information om hur du med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som orsakat den.

Din vardag kan vändas upp och ner

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Samhällets resurser måste gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du och dina nära klarar vardagen om samhället inte fungerar som vi är vana vid. Det viktigaste är att ha dricksvatten, mat och värme och att kunna ta emot viktig information. . Läs mer på msb:s webbplats

Tänk om...

 • värmen försvinner
 • det blir svårt att laga och förvara mat
 • mat och andra varor kan ta slut i affärerna
 • det kommer inget vatten i kranen eller toaletten

Eller...

 • det går inte att tanka
 • betalkort och bankomater fungerar inte
 • mobilnät och internet fungerar inte
 • kollektivtrafik och andra transporter står stilla
 • det blir svårt att få tag i läkemedel och medicinsk utrustning


Hur väl klarar du en kris?

Gör Försvarsutbildarnas tester för att testa din hemberedskap. Här finns också mer information om hemberedskap.

Till Försvarsutbildarnas test

Det finns olika typer av kriser

Samhällskris

Vid en samhällskris kommer hjälpen att först gå till dem som bäst behöver den. De flesta måste vara förberedda på att kunna klara sig själva en tid. Ju bättre förberedd du är desto större möjlighet har du också att hjälpa andra som inte har samma förutsättningar.

Viktigast är att ha vatten, mat och värme och att kunna ta del av information från myndigheter och medier. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga. Fundera på vilka risker som kan påverka dig i ditt närområde. Bor du i ett område som är känsligt för skred eller översvämning? Finns det någon farlig industri eller något annat i din närhet som kan vara bra att känna till?

På webbplatsen dinsakerhet.se kan du få mycket tips och förslag på hur du kan förhindra kriser och olyckor

Värmeböljor

Ihållande perioder av värme under sommaren kan orsaka både hälsoproblem och ökad dödlighet. Det gäller särskilt under de perioder när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ned temperaturen inomhus.

Vid värme regleras temperaturen i kroppen genom att blodcirkulationen i de ytliga blodkärlen ökas varpå dessa vidgas, och genom att svettningen ökar. Sådan temperaturreglering kan ge en påfrestning på hjärtat samt vätske- och saltförluster.

Värmens negativa effekter på hälsan omfattar ett vitt spektra från ganska milda symtom som uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, till mer allvarliga symtom som värmeslag och hjärtinfarkt. De negativa hälsoeffekterna av värme uppstår ofta redan samma dag eller efter en till två dagar efter att höga temperaturer noterats.

Folkhälsomyndigheten har gjort en film som berättar om hur värme påverkar kroppen och ger enkla råd till riskgrupper och deras anhöriga om hur de kan förebygga hälsoeffekter vid en värmebölja. 

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om beredskap vid värmeböljor.

Terrorattentat

Terrorattentat kan riktas mot enskilda personer eller grupper, mot allmänheten eller mot samhällsviktiga funktioner som elförsörjning eller transportsystem.

Även om ett terrorattentat kan utföras på olika sätt och på olika platser så finns det några råd som kan gälla i de flesta situationer:

 • Sätt dig själv i säkerhet och undvik folksamlingar.
 • Larma polisen via 112 och meddela om du ser något viktigt.
 • Varna de som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.
 • Sätt mobilen på ljudlöst och ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan avslöja en person som gömmer sig.
 • Ring inte med mobilen om du inte måste. Blir nätet överbelastat kan det bli svårt för livsviktiga samtal att komma fram.
 • Följ polisens, räddningstjänstens och myndigheternas uppmaningar.
 • Dela inte obekräftad information på nätet eller på något annat sätt.

Polisen har tagit fram ny information om hur allmänheten kan agera, om ett attentat, mot all förmodan, skulle ske.
Du kan se Polisens informationsfilm här. 

  Sidan uppdaterades: