Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är växtavfall som uppkommer vid den normal skötseln av villa, radhus och fritidshus.I Kungälv har du möjlighet att beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som hämtas mellan april till november. Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i naturen.

Du kan lämna trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende vid återvinningscentraler.

Återvinningscentraler

Hämtning av kärl för trädgårdsavfall

I Kungälv kan du beställa kärl för trädgårdsavfall mot extra kostnad och hämtning av trädgårdsavfall. Öar utan fast landförbindelse kan tyvärr inte få trädgårdsavfallshämtning. 

Trädgårdsavfall hämtas varannan vecka på onsdagar. Hämtningen startar sista onsdagen i april. Du kan alltså ha hämtning antingen jämn eller ojämn vecka på onsdagar. Kärlen kommer i de flesta fall att tömmas under eftermiddag/kväll så låt ditt kärl stå framme. Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall kommer det inte att hämtas.

Under perioden för hämtning av trädgårdsavfall töms kärlet totalt 16 gånger. På hämtningsdagen ska kärlet vara uppställt i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats (max 3 meter), med handtagen utåt. Locket ska gå att stänga och trädgårdsavfallet får inte placeras utanför kärlet. 

Har du frågor eller vill beställa kärl för trädgårdsavfall, kontakta kommunens kundcenter. Det går även bra att beställa kärl viablankett för hämtning av trädgårdsavfall (pdf).

Vad får jag slänga i trädgårdsavfallet?

  • Fallfrukt och avfall från köksträdgård och rabatter.
  • Mindre kvistar och ris.
  • Löv, gräsklipp och ogräs.

Vad får jag inte slänga i trädgårdsavfallet?

  • Grova grenar, stubbar och fällda träd.
  • Jord, lera, grus och sten.
  • Stora mängder fallfrukt.
  • Okomposterbart material, exempelvis snören, plastkrukor eller textil.
  • Avfall från flerbostadshus grönytor
  • Invasiva växter som jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och skunkkalla.
  Sidan uppdaterades: