Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är växtavfall som uppkommer vid en normal skötsel av tomtmark för villa, radhus och fritidshus. I Kungälv har du möjlighet att beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall som hämtas mellan april till november. Det är inte tillåtet att dumpa trädgårdsavfall i naturen.

Du kan lämna trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende vid återvinningscentraler.

Återvinningscentraler

Hämtning av kärl för trädgårdsavfall

I Kungälv kan du beställa kärl för trädgårdsavfall mot en extra kostnad och hämtning av trädgårdsavfall. Öar utan fast landförbindelse kan tyvärr inte få trädgårdsavfallshämtning. 

Hämtningen startar under andra halvan av april varje år. Du kan ha hämtning onsdagar jämn eller udda vecka eller fredagar udda vecka. Kärlen kommer i de flesta fall att tömmas under eftermiddag/kväll så låt ditt kärl stå framme tills det töms. Om trädgårdsavfallet är blandat med annat avfall kommer det inte att hämtas.

Under perioden för hämtning av trädgårdsavfall töms kärlet totalt 16 gånger. På hämtningsdagen ska kärlet vara uppställt i anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats (max 3 meter), med handtagen utåt. Locket ska gå att stänga och trädgårdsavfallet får inte placeras utanför kärlet. 

Har du frågor eller vill beställa kärl för trädgårdsavfall, kontakta kommunens kundcenter.

Vad får jag slänga i trädgårdsavfallet?

  • Fallfrukt och avfall från köksträdgård och rabatter.
  • Mindre kvistar och ris.
  • Löv, gräsklipp och ogräs.

Vad får jag inte slänga i trädgårdsavfallet?

  • Grova grenar, stubbar och fällda träd.
  • Jord, lera, grus och sten.
  • Stora mängder fallfrukt.
  • Okomposterbart material, exempelvis snören, plastkrukor eller textil.
  • Avfall från flerbostadshus grönytor
  • Invasiva växter som jättebjörnloka, jättebalsamin, parkslide och skunkkalla.
  Sidan uppdaterades: