Eldstad eller rökkanal

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Sök bygglov och andra åtgärder

Du kan söka bygglov digitalt via kommunens E-tjänst.

Sök bygglov och andra åtgärder här

Handlingar som krävs vid anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.

Krav på de ritningar/handlingar som du skickar in digitalt 

Handlingar lämnas med fördel in digitalt och via vår e-tjänst. Du behöver då tänka på följande:

  • Ritningar/handlingar ska lämnas in i PDF- format.
  • Filerna ska namnges så att de beskriver typ av ritning/handling.
  • Vi tar inte emot zip-filer eller handlingar via länkar.
  • Skärmklipp eller foton av ritningar godkänns inte. 

Anmälan

Normalt sett krävs inte kontrollansvarig vid enklare åtgärder. Om vi ändå skulle bedöma att en kontrollansvarig krävs blir du kontaktad av oss.

Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Förslaget till kontrollplan kan vanligen vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på åtgärdens komplexitet. 

Förslag till kontrollplan

Tänk på att kontrollplanen ska anpassas efter din byggnation.

Rumsvärmare/eldstad, rökkanal (pdf, nytt fönster)

Planritning och fasadritningar

Tänk på att:
  • Ritningarna ska vara fackmannamässigt utförda.
  • På ritningar ska skala vara angiven.
  • Ritningar ska vara måttsatta.
  • Mått ska främst anges i millimeter.
  • Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.
  • Fastighetsbeteckning ska finnas.

Se ritningsexempel här på sidan.

Planritningar

Planritningar krävs över alla våningsplan som berörs av åtgärden. Markera tydligt eldstaden.

Fasadritningar

Fasadritningar krävs från alla håll rökkanalen är synlig. Markera tydligt rökkanalen.

Prestandadeklaration för eldstaden

Lämna in ett dokument på vilken eldstad och rökkanal som ska installeras. Prestandadeklarationen visar att det du installerar är godkänt och uppfyller krav enligt gällande lagstiftning. 

Innan åtgärden tas i bruk

Det är inte tillåtet att ta eldstaden eller rökkanalen i bruk innan du har fått slutbesked. För att du ska få slutbesked krävs att du uppfyller samtliga villkor enligt startbeskedet och punkter i kontrollplanen. Anläggningen ska godkännas av sakkunnig besiktningsman som ofta brukar vara skorstensfejarmästaren.

  Sidan uppdaterades: