Eldstad eller rökkanal

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Det finns flera saker som är viktiga att tänka på innan du ansöker om bygglov eller gör en anmälan.
Läs mer om vad som kan påverka ditt bygglovsärende här.

 

Handläggningstider, kostnader och delgivning

VIll du veta mer om hur handläggningen fungerar när du startar ett ärende hos oss, eller har du frågor om kostnader för olika typer av åtgärder?
Läs mer på sidan Bygglovsprocessen för information om handläggning och kostnader för ditt ärende. 

Handlingar som krävs vid anmälan

Du kan behöva lämna in ytterligare handlingar under pågående handläggning. Om något saknas kontaktar vi dig.


Ifylld och underskriven anmälningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten. Kontrollansvarig krävs inte.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf, nytt fönster)

 

Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Förslaget till kontrollplan kan vanligen vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på åtgärdens komplexitet. 

Förslag till kontrollplan

Tänk på att kontrollplanen ska anpassas efter din byggnation.

Rumsvärmare/eldstad, rökkanal (pdf, nytt fönster)


Planritning och fasadritningar

På ritningar ska skala vara angiven. Lämplig skala är 1:100. Ritningar ska vara måttsatta med de i sammanhanget relevanta måtten. Mått ska främst anges i millimeter. Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.


Planritningar

Planritningar krävs över alla våningsplan som berörs av åtgärden. Markera tydligt eldstaden.

Fasadritningar

Fasadritningar krävs från alla håll rökkanalen är synlig. Markera tydligt rökkanalen.

Prestandadeklaration för eldstaden

Lämna in ett dokument på vilken eldstad och rökkanal som ska installeras. Prestandadeklarationen visar att det du installerar är godkänt och uppfyller krav enligt gällande lagstiftning. 

 

Innan åtgärden tas i bruk

Det är inte tillåtet att ta eldstaden eller rökkanalen i bruk innan du har fått slutbesked. För att du ska få slutbesked krävs att du uppfyller samtliga villkor enligt startbeskedet och punkter i kontrollplanen. Anläggningen ska godkännas av sakkunnig besiktningsman som ofta brukar vara skorstensfejarmästaren.

  Sidan uppdaterades: