Eldstad eller rökkanal

För att få installera eller väsentligt ändra en eldstad eller rökkanal krävs att du skickar in en anmälan och inväntar startbesked.

Innan du söker bygglov, förhandsbesked eller gör en anmälan

Information som är viktig att känna till innan du ansöker eller anmäler.

Handlingar som krävs vid anmälan:

  1. Ifylld och underskriven anmälningsblankett
  2. Förslag till kontrollplan
  3. Planritning och fasadritningar i skala 1:100
  4. Prestandadeklaration för eldstaden

Du kan behöva inkomma med ytterligare handlingar under pågående handläggning. Vi kontaktar dig i så fall.


1. Ifylld och underskriven anmälningsblankett

Fyll i och skicka in blanketten. Var noga med att fylla i alla uppgifter och skriv under blanketten. Kontrollansvarig krävs inte.

Ansökan - anmälan bygglov (pdf, nytt fönster)

 

2. Förslag till kontrollplan

För att få börja bygga krävs startbesked. För att du ska få startbesked krävs att du skickar in förslag till kontrollplan som vi kan godkänna.

Förslaget till kontrollplan kan vanligen vara ett kortfattat så kallat förslag till enkel kontrollplan. Vad förslaget ska innehålla beror på åtgärdens komplexitet. 

Förslag till kontrollplan:

Rumsvärmare/eldstad, rökkanal (pdf, nytt fönster)


3. Planritning och fasadritningar, i skala 1:100

På ritningar ska skala vara angiven. Ritningar ska vara måttsatta med de i sammanhanget relevanta måtten. Mått ska främst anges i millimeter. Då mått anges i meter ska de anges med minst två decimaler.


Om planritningar

Planritningar krävs över alla våningsplan som berörs av åtgärden. Markera tydligt eldstaden.


Om fasadritningar

Fasadritningar krävs från alla håll rökkanalen är synlig. Markera tydligt rökkanalen.


Innan åtgärden tas i bruk

Det är inte tillåtet att ta eldstaden eller rökkanalen i bruk innan du har fått slutbesked. För att du ska få slutbesked krävs att samtliga villkor enligt startbeskedet och punkter i kontrollplanen har utförts. Anläggningen ska godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligen skorstensfejarmästaren.


Kostnad och handläggningstid

Information om handläggningstiden och kostnad för ditt ärende.

  Sidan uppdaterades: