Förskola och pedagogisk omsorg

Styrdokument

Kungälvs kommuns förskolor styrs både av nationella och kommunala mål där det är riksdag och regering som beslutar om ramarna i lagar och förordningar. Dessa mål formar all verksamhet, från planering till uppföljning. Det är kommunen eller den fristående förskolans huvudman och rektor som har huvudansvar för den dagliga verksamheten.

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Kungälvs kommun

Kommunala förskolor

Det finns 28 kommunala förskolor i kommunen av olika storlek och åldersindelning.

Pedagogisk omsorg - familjedaghem

Familjedaghem är en form av pedagogisk omsorg där dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal.

Fristående förskolor och familjedaghem

I Kungälvs kommun finns flera former av fristående barnomsorg som förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg som familjedaghem.

Öppen förskola och familjecentral

Familjecentralen Fyren är en mötesplats för familjer med barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka och du behöver inte anmäla dig i förväg.

Ansök eller säg upp plats

Här hittar du information om att söka till förskola eller pedagogisk omsorg.

""

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Kungälvs kommun använder sig av maxtaxa. Det betyder att det finns en maxgräns för hur mycket du betalar i barnomsorgsavgift baserat på hushållets inkomst.

Digitala plattformar för vårdnadshavare

Så använder du Unikum och Skola24.

Stängningsdagar

Fyra dagar per år har kommunens förskolor och pedagogisk verksamhet stängt.

Blanketter för förskola och pedagogisk omsorg