Skydd mot olyckor

| Vattensäkerhet | Brandsäkerhet | Hjärtstartare |

Vattensäkerhet

Varje år omkommer cirka 100 människor i drunkningsolyckor och lika många behöver vård på sjukhus i Sverige. Drunkning är tyvärr också den vanligaste dödsorsaken i kategorin oavsiktliga skador bland barn mellan ett och sex år. Genom förebyggande åtgärder som uppsikt, flytvästar och livräddningsutrustning går det att minska risken för olyckor.

Tänk också på att du som äger en fast pool eller damm enligt lag ska ordna de säkerhetsanordningar som behövs för att undvika barnolyckor (Ordningslagen 3 kapitlet 5§). Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm (Boverkets Byggregler 8:951).

Lämplig skyddsanordning kan vara:

 • Ett minst 0,9 meter högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
 • En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst fem centimeter maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Det finns möjlighet att välja andra lösningar än de ovan. Men man måste visa att den alternativa lösningen håller samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du undrar om din pool uppfyller samhällets krav på säkerhet kan du få hjälp med en bedömning av miljö- och byggnadsnämnden.

Barnsäker pool och trädgårdsdamm

Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr som du kan ta del av här.

Mer information

Barn vid vatten (länk till msb.se)

 

Brandsäkerhet

En brand i ditt hem kan vara förödande. Det finns mycket du kan göra som privatperson för att undvika att råka ut för brand hemma. Det viktigaste är att du tidigt upptäcker branden så att du har möjlighet att rädda dig och dina närmaste. Därför bör varje bostad ha minst en brandvarnare per våningsplan.

Kommunens Räddningstjänstförbund ser varje år flera exempel på situationer där brandvarnaren har räddat människors liv. Idag finns också många bra möjligheter för att försöka släcka en brand som ännu inte vuxit sig så stor.

Vill du veta mer om brandvarnare, brandsläckare eller annat du kan tänka på för att förebygga brand kan du besöka Bohus räddningstjänstförbunds hemsida.

 

Hjärtstartare

Varje år drabbas cirka 10 000 personer av plötsligt hjärtstopp i Sverige, något som kan drabba vem som helst. Den omedelbara behandling som krävs är att någon startar hjärt-lungräddning (HLR) och att en elektrisk stöt från en hjärtstartare kan ges så fort det är möjligt. Hjärtstartare är enkla att använda. Det är viktigt att det finns en hjärtstartare nära till hands och att många vet var den finns.

Hjärtstartare i Kungälvs kommun

Kungälv har hjärtstartare placerade på flera av våra kommunala anläggningar. På varje anläggning finns personer som har utbildning i hur man använder hjärtstartare.

Här finns hjärtstartare utplacerade

 • Stadshuset, Ytterbyvägen 2
 • Kvarnkullen, Kvarngatan 8
 • Mimers Hus, Trollhättevägen 4
 • Motionscentralen Kotten
 • Skarpe Nord, Simbadsgatan 1
 • Sim och Ishallen Oasen, Rosendalsgatan 1
 • Mimershallen, Triogatan 5
 • Kungälvs Idrottshall, Ytterbyvägen 18
 • Kastellegårdshallen, Hollandsgatan 2
 • Munkegärdehallen, Räfsalsvägen
 • Trekungagymnasiet, Trollhättevägen 3

Listan ovan är över de hjärtstartare vi har i våra kommunala anläggningar. För att se var det finns fler hjärtstartare runt om i Kungälvs kommun kan du söka på webbplatsen Hjärtstartarregistret.

Till toppen på sidan

 

 

  Sidan uppdaterades: