Skicka faktura till kommunen

Från 1 april 2019 är det krav på alla leverantörer till offentliga verksamheter att skicka sina fakturor elektroniskt. Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling. Varken pappersfakturor som skannas in eller pdf-fakturor räknas som en e-faktura. Små belopp och direktupphandling undantas inte.

Så här skickar du elektroniska fakturor till oss

Kungälvs kommun är ansluten till PEPPOL-nätverket. PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line och är ett godkänt format och en infrastruktur som i Sverige drivs av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Vår VAN operatör är Kofax och det format som ska skickas till oss är PEPPOL Bis Billing 3 alternativt Svefaktura. 

Kungälvs kommun elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120001371 GLN kod är 7350065230007.

E-faktura genom att själv registrera den i Fakturaportalen/Invoice Portal

Om du skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen kan du skicka dom kostnadsfritt genom att registrera dem på fakturaportalen. Gå in på Fakturaportalens webbplats och anslut er som användare. Eller kontakta vårt bolag, SOLTAK AB, som hanterar våra fakturor för mer information. Kontaktuppgifter finns nedanför texten.

www.fakturaportalen.se

Information som krävs i faktura

På fakturan ska alltid finnas en referenskod angiven. För e-fakturor anges referenskoden i fältet RequisitionistDocumentReference för Svefakturor och BuyerReference för Peppol-fakturor.

Referenskoden består av de stora bokstäverna KK direkt följt av fyra unika siffror. Tex KK1234. Alla beställare som gör inköp för Kungälvs kommun ska uppge referenskod vid inköpstillfället. Ange även avtalsnumret/diarienumret: KS20XX/XXXX.
Numret fås av beställaren på kommunen.

Faktureringsadress

Kungälvs kommun
Box 666
442 18 KUNGÄLV

Fakturor ska skickas som E-Faktura. Vi tar inte emot faktura via e-post eller i PDF-format. Glöm inte referenskoden som ska finnas på alla fakturor till kommunen.

Information om lagkrav

Mer information om krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster finns på följande hemsidor:

www.skr.se
www.sfti.se
www.digg.se

  Sidan uppdaterades: