Skicka faktura till kommunen

Från 1 april 2019 är det krav på alla leverantörer till offentliga verksamheter att skicka sina fakturor elektroniskt. Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling. Varken pappersfakturor som skannas in eller pdf-fakturor räknas som en e-faktura. Små belopp och direktupphandling undantas inte.

Så här skickar du elektroniska fakturor till oss

Kungälvs kommun är ansluten till PEPPOL-nätverket och kan ta emot elektroniska fakturor den vägen. PEPPOL står för Pan-European Public Procurement On-Line och är ett godkänt format och en infrastruktur som i Sverige drivs av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Kungälvs kommun elektroniska adress i PEPPOL är 0007:2120001371

 

Det finns flera sätt att skicka elektroniska fakturor på

Skapa e-faktura via ditt eget affärssystem

Det finns ofta möjlighet att skapa tex PEPPOL Svefaktura via de befintliga affärssystemen. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.
Vår operatör är Kofax och vårt parts-id/GLN är 73500 6523 0007 och används vid annat distributionssätt än PEPPOL.

E-faktura genom att själv registrera den i Fakturaportalen

Om du skickar ett mindre antal fakturor per år till kommunen kan du skicka dem kostnadsfritt genom att registrera dem på fakturaportalen. Gå in på Fakturaportalens webbplats och anslut er som användare, eller kontakta vårt bolag, SOLTAK AB, som hanterar våra fakturor för mer information. Kontaktuppgifter finns nedanför texten.

www.fakturaportalen.se

Information som krävs i faktura

På fakturan ska alltid finnas en referenskod angiven i första fältet för referens. Referenskoden består av de stora bokstäverna KK direkt följt av fyra unika siffror. Tex KK1234
Alla beställare som gör inköp för Kungälvs kommun ska uppge referenskod vid inköpstillfället.

Kontakt

Har du frågor om elektroniska fakturor som ska till Kungälvs kommun kan du kontakta SOLTAK AB på e-post: ek.leverantorsgrupp@soltakab.se alternativt ringa på: 0771-180 810 (knappval 3)

Faktureringsadress

Kungälvs Kommun
Box 666
442 18 KUNGÄLV
Fakturor ska skickas som e-faktura. Vi tar ej emot faktura via e-post eller i PDF-format.
Glöm inte referenskoden som ska finnas på alla fakturor till kommunen.

Betalningsvillkor

Kungälvs kommun tillämpar 30 dagar efter fakturadatum. Vi betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på faktura, ej heller dröjsmålsränta som överstiger räntelagens bestämmelse.

Information om lagkrav

Mer information om krav på e-handel vid upphandling av varor och tjänster finns på följande hemsidor:
www.skl.se
www.sfti.se
www.digg.se

  Sidan uppdaterades: