Kalvegrinna

I en vacker lantlig miljö med naturen runt hörnet ligger Kalvegrinna förskola. Den ligger på promenadavstånd från Kärna centrum och granne med Ekebackens förskola. Här finns fyra barngrupper för barn i åldrarna 1- 4 år och en barngrupp med 4-5 åringar.

Om vår verksamhet

På vår förskola lägger vi stor vikt vid det sociala samspelet samt språk och kommunikation.
Vi ser till det kompetenta barnet i alla sammanhang och vill stärka barnens tillit till sin egen förmåga. Verksamheten ska vara rolig, trygg, lärorik och lustfylld för barnen och vi ser våra lärmiljöer som viktiga verktyg i det pedagogiska arbetet.

Vårt mål är att ge alla barn förutsättning för att utforska, upptäcka, leka och skapa. Vi värnar om leken och arbetar för att fantasi och kreativitet präglar innehållet i utbildningen. Leken skapar möjlighet för barn att utifrån intresse och erfarenhet utveckla nya kunskaper.

Vi uppmärksammar högtider men skapar även nya traditioner på förskolan exempelvis Kalvegrinnaruset. Varje vår ordnar vi ett dagläger under tre dagar, som vi kallar "uteveckan". De barn som ska börja i förskoleklass deltar, som ett led i att bygga trygga relationer inför nästa steg i deras livslånga lärande.

Vi har fyra barngrupper med barn i åldrarna 1-4 år, och en med barn i åldrarna 4-5 år.
Vi sätter mångfald, medmänsklighet och allas lika värde i fokus. Det gör vi utifrån vår övertygelse om att barn är kompetenta och har oändliga förmågor samt att vi lär tillsammans och av varandra i ett samspel.

Allas lika värde

Vi vill ge barnen en trygg, utvecklande och trivsam miljö där grundläggande demokratiska värden råder och där alla människors lika värde uppmuntras. Alla barn ska bli sedda för den de är och få stöd i att utvecklas utifrån sina förutsättningar, i samspel med varandra.
Våra värdeord är: Trygghet, Glädje, Lärande och Hänsyn.
Vårt arbete med allas lika värde och trygghet har vi beskrivit i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling som uppdateras årligen. Vi arbetar för en trygg miljö där alla barn, föräldrar och pedagoger ska känna sig välkomna. Ingen ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad, eller bli utsatt för annan kränkande behandling. De vuxna som vistas i verksamheten har ett gemensamt ansvar för att alla respekteras.

Förskolan lägger stor vikt vid att skapa ett nära samarbete med hemmet. För dig som vårdnadshavare innebär det bland annat att du följer ditt barns utveckling och lärande via Unikum.

 

  Sidan uppdaterades: