Avvikande öppettider

Här hittar du kontaktuppgifter till de verksamheter i kommunen som har andra öppettider än Kundcenter. Här finns också viktiga telefonnummer för när Kundcenter har stängt.

Gemensam mottagning - Socialtjänsten

Telefon: 0303-23 93 77
Måndag - torsdag: 9.00-12.00, 13.00-16.30
Fredag: 9.00-12.00, 13.00-15.00 

Socialsekreterare

Telefontid: Måndag - fredag: 8.30-9.30
Måndagar även: 15.00-16.00
Besökstid enligt överenskommelse

Övriga tider enligt överenskommelse.

Kundservice Renhållning och VA

Telefon: 0303–23 97 83
Telefontid:  Måndag - fredag: 08.00 – 12.00
E-post: kundservice.avfall@kungalv.se

Överförmyndarverksamhetens expeditionstider

Telefon: 0303-23 80 00
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag: 9.00-11.00
Övrig tid enligt överenskommelse.
E-post: overformyndarnamnden@kungalv.se


Efter kontorstid

  • brandlarm akutläge telefon, 112
  • hemsjukvården sjuksköterska telefon, 0706-49 04 42
  • fel på fjärrvärme och elledningar telefon, 0303-596 00
  • fel på kommunens fastigheter telefon, 031-703 16 60
  • fel på kommunala vatten- och avloppsanläggningar utanför fastighet, trafikanordningar och gatubelysning: telefon, 031-334 10 96
  • Socialjouren i Göteborg telefon, 031-365 87 00

 Se tillgänglighet i Stadshuset

  Sidan uppdaterades: