Öppettider och telefonnummer

Här hittar du kontaktuppgifter till de verksamheter i kommunen som har andra öppettider än Kundcenter. Här finns också viktiga telefonnummer för när Kundcenter har stängt.

Gemensam mottagning Socialtjänsten

Telefon: 0303-23 93 77
Måndag–torsdag klockan 9–16.30
Fredag klockan 9–16

Tidsbokning för ekonomiskt bistånd

Telefon 0303-23 80 00
Måndag, onsdag, torsdag, fredag klockan 09.00–10.30

Socialsekreterare

Kontakt med socialsekreterare inom Familjerätten samt telefontid för dig som redan har kontakt med en  socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd:

Telefontid: Måndag–fredag klockan 8.30–9.30
Besökstid enligt överenskommelse.

Övriga tider enligt överenskommelse.

Kundservice Renhållning och VA

Telefon: 0303-23 80 00 (gäller även utanför kontorstid då du kopplas vidare)
E-post: kommun@kungalv.se

Överförmyndarverksamhetens expeditionstider

Telefon: 0303-23 80 00
Telefontid: Måndag, onsdag och fredag klockan 9–11
Övrig tid enligt överenskommelse.
E-post: overformyndarnamnden@kungalv.se


Efter kontorstid

  • brandlarm akutläge telefon, 112
  • hemsjukvården sjuksköterska telefon 0706-49 04 42
  • fel på fjärrvärme och elledningar telefon 0303-596 00
  • fel på kommunens fastigheter telefon 0303-23 80 00
  • fel på kommunala vatten- och avloppsanläggningar utanför fastighet, trafikanordningar och gatubelysning telefon 0303-23 80 00
  • Socialjouren i Göteborg telefon 031-365 87 00

 Se tillgänglighet i Stadshuset

  Sidan uppdaterades: