Om överförmyndaren

Människor som har svårt att sköta sin ekonomi kan få hjälp av en god man eller en förvaltare.

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Kungälv har valt att ha en överförmyndarnämnd.

Överförmyndaren kontrollerar att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag. 

Överförmyndaren ska se till att personens pengar eller andra tillgångar används för hans eller hennes nytta. Överför­myndaren ser också till att föräldrar och förmyndare tar hand om barns tillgångar på ett säkert sätt tills barnet fyller 18 år och blir myndigt.

Vill du klaga på hur en förmyndare, god man eller förvaltare sköter sig kan du kontakta överförmyndaren
i din kommun.

Vill du klaga på en överförmyndare eller överförmyndarnämnd kan du kontakta Länsstyrelsen.

  Sidan uppdaterades: