Kärna skola

Kärna skola ligger knappt 1,5 mil väster om Kungälv. På skolan går cirka 400 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Här finns tre fritidshem för de yngre barnen (F-3) och ett fritidshem för de äldre (4-6). Här finns också ett kommundelsbibliotek som används regelbundet i undervisningen
I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen. 

Vi erbjuder lärande i en lugnare miljö

På skolan arbetar vi för att alla ska få goda baskunskaper och känna nyfikenhet och lust till att lära sig saker. Här finns dessutom personal som är specialiserade på att arbeta med elever med autism. Vid behov kan vi erbjuda en lugnare arbetsmiljö. Alla elever i årskurs 6 får varsin dator som används i undervisningen.

Fakta om Kärna skola (F-6)

Årskurser: F-6
Antal elever 1-6: 345
Antal elever förskoleklass: 59
Antal elever totalt: 404

Fakta om Kärna skola (Skolverket)


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Kärna skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 172 kB)

  Sidan uppdaterades: