Ulveskogens lekplats

Lekplatsen ligger i en skogsdunge och här finns fina ytor som är utmärkta för picknick och umgänge.

Lekplatsen ligger längst in på Ulveskogsgatan i Ulvegärde, Kungälv. Följ gång- och cykelstigen där gatan tar slut, lekplatsen ligger cirka 100 meter in på vänster sida. Här finns parkbänk och sopkärl.

Hitta bästa cykelväg till lekplatsen

Hitta närmsta parkering till lekplatsen

På lekplatsen finns:

  • Enkelgungor
  • Kompisgunga (fågelbogunga)
  • Klätterställning
  • Balanslek
  • Sandlåda
  • två vippgungor (gungredskap som sitter fast på en stor fjäder)
  • Sandlåda
  Sidan uppdaterades: