Pensionärsrådets ledamöter

Rådets orförande

Per-Ante Vikberg (S) Beredningen Trygghet och stöd

Politiker

Pia Gillerstedt (S) Kommunstyrelsen
Jonas Andersson (S) Kommunstyrelsen
Britta Malmberg (M) Kommunfullmäktige
Ronita Larsson (SD) Kommunfullmäktige

Ordinarie

Margaretha Jonsson, Kungälvs PRO-förening
Mats Frisell, Kungälvs PRO-förening
Yvonne Byberg, Hermansby/Ytterby PRO
Gunilla Hoff, SPF Seniorerna Kongahälla
Tommy Ohlsson, SPF Solberga-Hålta
Eva Andersson, Kareby SPF
Björn Thorén SPF Romelanda
Ewa Andegren, Kärna Pensionärsförening SPF
Birgitta Berghänel-Sikberger, Riksförbundet pensionärsgemenskap RPG

Ersättare

Lisbeth Samuelsson, Kungälvs PRO-förening
Ruth Andersson, Kungälvs PRO-förening
Anita Gillberg, Hermansby/Ytterby PRO
Lars-Åke Hansson, SPF Solberga-Hålta
Gunnel Bengtsson, SPF Romelanda
Inga-Lill Färnström, SPF Kareby
Ulla Sara Andersson, Kärna Pensionärsförening SPF
Gudrun Larsson, Frilund Riksförbundet pensionärsgemenskapen RPG

  Sidan uppdaterades: