Solängen

Nära Fontinskogen i centrala Kungälv ligger Solängen förskola. Förskolan har fem avdelningar för barn mellan 1-5 år.

Öppet hus

Du som är nyfiken på Solängen och Ängsblommans verksamhet är välkommen besöka våra förskolor. Förskolan är barnens arena, och för att störa dem så lite som möjligt så erbjuder vi er att komma på rundvandring.

2024

  • Måndag 19/2 10:00-11:00
  • Måndag 18/3 10:00-11:00
  • Måndag 22/4 10:00-11:00
  • Måndag 27/5 10:00-11:00

Vi behöver veta om du är intresserad av att komma på besök någon av dessa tider genom att du mejlar senast veckan innan du vill komma till: annicka.svensson@skola.kungalv.se.

Om vår verksamhet

Förskolan vill skapa värderingar för en hållbar framtid där vi utbildar barn med handlingskompetens som kan upptäcka orättvisor och problem och som vill och vågar ta ställning och agera
•Använda leken och fånga upp det som upptar barnens tankar och nyfikenhet och koppla det till mål, miljöfrågor och livsstil.
•Ta vara på barnens spontana frågor och intressen. Lyfta fram och problematisera etiska dilemman samt att reflektera och utveckla frågorna tillsammans med barnen.
•Skapa ett kritiskt tänkande tillsammans med barnen, där de utvecklar förståelse för hur det vi gör påverkar!

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbning, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen.

  Sidan uppdaterades: