Transportdispens

Om du ska göra köra en transport som är bredare, längre eller tyngre än vad som är tillåtet på allmän väg måste du ansöka om tillstånd, en så kallad transportdispens.

Ansök om Transportdispens

Besök Trafikverkets sida för transportdispens och ladda ner blanketten som heter "Ansökan om dispens från vikt- och dimensionsbestämmelserna".

Trafikverket sida för transportdispens

Om transporten endast ska köra inom Kungälvs kommun ska du skicka ansökan via e-post till: transportdispens@kungalv.se

Om transporten ska köra genom flera kommuner ska du istället skicka ansökan  till Trafikverket.

Läs mer om transportdispens på Trafikverkets hemsida


Mer information

På Transportstyrelsens hemsida finns författningssamlingar om färd med bred odelbar last och färd med lång odelbar last. Du kan läsa om bestämmelser om fordons tillåtna vikter och dimensioner i 4 kap. i "Trafikförordningen (1998:1276)".

Besök Transportstyrelsens hemsida

  Sidan uppdaterades: