Vad du som företagare behöver göra med omklassningen av livsmedelsverksamhet

Här är information du som företagare behöver veta om omklassningen och de förberedelser som krävs innan du sätter igång. Anmälan gör du sedan i e-tjänsten som finns på denna sida.

Inloggning med Bank-ID

Den som är ansvarig för verksamheten bör logga in med bank-ID för att använda e-tjänsten.

Kontakta miljöenheten vid behov

Om du behöver hjälp kan du kontakta miljöenheten via kommunens kundcenter.

 

Förberedelser innan du använder E-tjänsten

Innan du använder e-tjänsten, se till att:

 • Ta fram uppgifter om antal sysselsatta eller årsarbetskrafter i verksamheten samt din produktionsvolym.
 • Tänk igenom vilka aktiviteter din verksamhet utför.
 • Om ditt företag är certifierat enligt en godkänd livsmedelsstandard, ha ditt digitala certifikat redo för uppladdning i e-tjänsten.

 


Vilka uppgifter behöver du lämna?

För att kunna riskklassa en verksamhet enligt de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet inom följande fyra delar:

 • Huvudsaklig inriktning
 • Aktiviteter
 • Produktgrupper
 • Verksamhetens omfattning

Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det handlar om. Det finns fyra huvudsakliga inriktningar:

 • Livsmedelsanläggning i sista led är anläggningar som vänder sig till slutkonsument, till exempel restauranger och butiker, förskolor, omsorgsboenden.
 • Livsmedelsanläggning i tidigare led är godkända animalieanläggningar samt livsmedelsanläggningar som huvudsakligen vänder sig till andra anläggningar, till exempel grossist som säljer till restauranger och butiker, tillverkare som säljer till andra tillverkare eller restauranger.
 • Huvudkontor för livsmedelsverksamhet, det vill säga anläggningar varifrån man huvudsakligen styr livsmedelsverksamhet som bedrivs på andra ställen
 • Dricksvattenanläggning, det vill säga produktion och distribution av dricksvatten, inklusive huvudkontor för sådan verksamhet.

Aktiviteter är det som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsföretaget gör, till exempel inköp av varor, förvara i kyl-, frys- eller rumstemperatur, tillaga mat, kyla ner mat, förpacka och märka. Det är olika aktiviteter för de olika huvudinriktningarna. (läs mer om aktiviteter på livsmedelsverkets sidor)

Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler. (läs mer på livsmedelsverkets sidor)

Verksamhetens omfattning avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel.

Exempel på olika riskklassningar i de olika huvudinriktningarna samt mer och utförlig information finns på livsmedelsverkets webbplats:

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024

Har du en certifiering?

Vissa certifieringar minskar antalet kontroller som krävs. Ta reda på vilka aktuella certifieringar din verksamhet har.

Läs mer om detta på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Vad händer sen?

Din nuvarande klassning gäller tills du får ditt nya beslut. Beslut om din nya riskklassning skickas ut så snart vi har granskat dina inlämnade uppgifter och allt är komplett. Beslutet börjar gälla från det datum som anges på beslutet, tidigast i januari 2024. Den nya riskklassningen bestämmer tillsynsfrekvensen för din verksamhet under de kommande 5 åren.

 

Efterdebitering

Från och med 2024 kommer livsmedelsverksamheten att betala för planerade kontroller efter att de har utförts, vilket ersätter den årliga avgiften som tidigare betalats.

 

Hur mycket kontroll?

Riskklassningen räknar ut antalet tillsynsbesök per år. Kontrolltiden varierar beroende på olika faktorer. Läs mer om detta på Livsmedelsverkets webbplats.

 

Syftet med ny riskklassning

De nya reglerna syftar till att effektivisera kontrollen, minska hälsorisker och ge tydligare information till konsumenter. Läs mer om syftet på Livsmedelsverkets webbplats.

 

  Sidan uppdaterades: