Tega — Harestad

På den här sidan kan du följa utvecklingen av VA-utbyggnaden Tega - Harestad.

Projektering/utredning: oktober 2023 - oktober 2025
Byggtid:
Status: projektering pågår
Projektör/Konsult: Structor Mark mitt AB
Entrepenör/byggföretag:
Projektledare: Michael Rönngård
Byggledare:
Mikael Randrup

2024-02-21

Drönarflyg planerat över området

Drönascanning av området beräknas att ske runt vecka 10. Vädret avgör när vi kan göra detta. är en avgörande faktor ifall vi kan scanna eller inte. Arbetet kommer att ske dagtid mellan 07:00 - 18:00

2023-11-29

Senaste: Drönarflyg över området

Måndagen den 4 december 2023 har vi planerat att flyga drönare över området där vi planerar lägga VA ledningar. Detta gör vi för att kartlägga området mer detaljerat. Flygningen kommer att ske dagtid mellan 07:00 och 17:00. Följ den här sidan genom att skriva in din e-postadress i rutan med rubriken "Prenumerera på sidan".

2023-11-28

Om projektet

Välkommen till sidan om utbyggnaden av VA till fastigheter mellan Tega och Harestad. Du som är intresserad kan följa sidan genom att fylla i din e-postadress i den blå rutan. Då får du ett meddelande när vi uppdaterar sidan. Nu pågår projekteringen inför arbetet. Man utreder var och hur vi ska lägga ledningarna på bästa sätt. Projektet är indelat i delområden. Så här ser det ut:

Delområde A

Området sträcker sig mellan Tega i norr och Ulvesund i söder med anslutningspunkter (överföringsledningar) för dricks- och spillvatten mot befintligt ledningsnät i Tega. Ledningsstråket med överföringsledningar går i nord-sydlig riktning med grenledningar mot Kohagen och Ulvesund. I området planerar vi bygga 7 pumpstationer med tillhörande tryckledningar där marken är som lägst.

Delområde B

Området sträcker sig mellan Heden i norr och Östra Röd i söder. Ledningsstråket med överföringsledningar går i nord-sydlig riktning med förgreningsledningar mot Hammar och Kornhall. Fem pumpstationer behövs i delområdet.

Delområde D

Området sträcker sig mellan Hammar i norr och Korseberget i sydväst. Ledningsstråket med förgreningsledningar ansluter mot överföringsledning i den norra om delen av området. 18 pumpstationer behövs också också i området.

 VA-utbyggnaden i kommunen

  Sidan uppdaterades: