Marstrand skola

På Marstrandsön ligger Marstrand skola med fantastisk utsikt över havet. På skolan går cirka 60 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Här finns också fritidshem för de yngre barnen (F-3) och för de äldre (4-6).

Det har funnits en skola på Marstrand sedan 1500-talet, även om Carl X tyckte att den var ”helt onödig” och ville lägga ner skolan på 1600-talet. Den nuvarande skolbyggnaden är från 1886 och byggdes till 1999. Närheten till havet är något som sätter sin prägel på vår undervisning och vi samarbetar med Marstrands segelsällskap inom ramen för Elevens val.

I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen.


Fakta om Marstrand skola (F-6)

Årskurser: F-6
Antal elever 1-6: 57
Antal elever förskoleklass: 17
Antal elever totalt: 74


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Marstrand skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

 

  Sidan uppdaterades: