Avfall och återvinning

Var du slänger dina sopor eller ditt avfall, och hur det ska hanteras, beror på vad det är för typ av avfall.

Blanketter - renhållning

Abonnemang, ägarbyte, förlängt hämtningsintervall, kompost, trädgårdsavfall, passerkort ÅVC

Fallfrukt blir biogas och biogödsel

Lämna in din fallfrukt! Till och med den 31 oktober tar återvinningscentralen i Munkegärde emot fallfrukt i en separat container, för att producera biogas och biogödsel.

Farligt avfall

Samlaren, återvinningscentraler, läkemedelsavfall, asbest, asfalt

Förpacknings- och tidningsinsamling

Kretsloppsstationer. Städning och tömning av kretsloppsstationer

Grovavfall

Återvinningscentraler, hämtning av grovavfall, hämtning av trädgårdsavfall, hyra container

Hämtning av hushållsavfall

Fastland, Marstrand, Klåverön och öar

Intresseanmälan för mottagning av ersättning från insamling av pant

Matavfallsinsamling

Kompostering. Matsvinn. Sommar- och vintertips.

Nedskräpning och kemikalieutsläpp

Anmäl dumpade plåtfat och dunkar, kemikalieutsläpp och nedskräpning

Nyhetsbrev för avfall, återvinning och VA

Anmälan till digitalt nyhetsbrev - få informationen via e-post.

Räkna till 10 och minska skräpet

Sortera rätt

Sorteringsguide A-Ö. Vad händer med ditt avfall?

Taxor och avgifter för renhållning

Abonnemang, taxa, e-faktura, autogiro, avfallsplan och avfallsföreskrifter

Tömning av avloppsanläggning

Slamtömning, tömning av fettavskiljare

Återvinningscentraler

Öppettider. Regler för privatperson och företag.