Avfall och återvinning

Var du slänger dina sopor eller ditt avfall, och hur det ska hanteras, beror på vad det är för typ av avfall.

Blanketter — Renhållning

Blanketter för abonnemang, ägarbyte, förlängt hämtningsintervall, kompost, trädgårdsavfall, passerkort ÅVC och dispenser

E-faktura, autogiro och pappersfaktura

E-faktura, autogiro, pappersfaktura för VA- och avfallstjänster

""

Farligt avfall

Anmäl nedskräpning, hitta information om asbest, asfalt, kosmetiskt avfall, läkemedel och lösningsmedel

Hyr en container för grovavfall

Har du mycket grovavfall och svårt att transportera det till en återvinningscentral? Om du är privatperson och bor i kommunen kan du hyra en container för grovavfall.

Nyhetsbrev för VA och Renhållning

Följ de senaste nyheterna inom området för vatten, avlopp och renhållning

Priser, taxa och föreskrifter

Abonnemang, taxa, e-faktura, autogiro, avfallsplan och avfallsföreskrifter

nytvättad sopbil med skylt om rötmånad

Rest, mat- och trädgårdsavfall

Samlad information om rest, mat och trädgårdsavfall och hämtning av avfall på fastlandet och öar

Sorteringsguide A — Ö

Snabbguide från A till Ö som visar hur du sorterar och var du lämnar de vanligaste typerna av avfall

Textilinsamling

Släng inte dina kläder och textilier i onödan – återanvänd, laga, skänk eller lämna till återvinning

Tömning av avloppsanläggning

Tömning av slambrunn, slamtank, minireningsverk och fosforfälla

Vanliga frågor och svar om avfall och avloppstömning

Vanliga frågor och svar om avfall, återanvändning, slam och fosfor

Återvinningscentraler

Återvinningscentral, mobil ÅVC, öppettider

återvinningsbehållaren byts lyfts med lastbilskran

Återvinningsstationer

Avlämningsplatser för förpackningar och tidningar