Hede

Hede Förskola är belägen i utkanten av Kode samhälle, omgivet av ängar, åkrar och en liten skog som närmaste granne. Vi erbjuder sex avdelningar för barn i åldrarna 1-5 år.

Om vår verksamhet

Förskolan har en underbar utemiljö med en naturligt backig gård. Här får barnen möjlighet att cykla, springa i gräset eller leka i lilla skogen. Dessutom finns det sandlådor, gungor, rutschkana och en cykelslinga. Förskolan har ett minibibliotek där barnen kan låna böcker eller sitta och och Det finns goda möjligheter att pendla till och från Kode både med buss och tåg.

En gemensam grundtanke genomsyrar vårt arbete på de tre förskolorna i Kode. Vårt främsta mål är att erbjuda en utbildning som är rolig, trygg och lärorik.

Pedagogerna arbetar aktivt med att dela upp barngrupperna i grupper under så stor del av dagen som möjligt. Detta skapar optimala förutsättningar för lek och lärande i styrda aktiviteter med undervisning i fokus samt i andra undervisningssituationer, samtidigt som personalen har en trivsam arbetsmiljö.

Omsorg, utveckling och lärande smälter samman i vår grundverksamhet och utgör en stabil grund för ett livslångt lärande. Länk till läroplanen för förskolan.

Grön Flagg är en del av vår verksamhet som vi jobbar aktivt med under året. Vi har under årens gång haft fokus på att utveckla förskolegården till en mer pedagogisk arena. På vårterminen 2024 satsar vi på vila och återhämtning för barnen.

Pedagogerna ser till att barn med olika åldrar eller intressen möts från de olika avdelningarna för gemensamma aktiviteter som idrott, utomhusaktiviteter, Hjärtestunder eller Röris.

Vårt övergripande mål är att ingen individ ska utsättas för kränkande behandling, mobbning eller diskriminering under sin tid på förskolan. Vi strävar aktivt efter trygga lärmiljöer och en god arbetsmiljö. All personal på förskolan delar ansvaret för att uppnå dessa mål, och vi värdesätter ditt som förälders stöd i detta arbete. I planen mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi gemensamt kan agera förebyggande och hur vi följer upp vårt arbete när något inträffar.

Förskolan är barnens arena och vårt fokus är att sätta barnet i centrum samt att de får ta del av en lek- och lustfylld utbildning som vilar på demokratiska värden. Vi utmanar barnen och lägger grunden till ett livslångt lärande i en trygg och stimulerande miljö. En förskola där alla har rätt att bli sitt bästa jag.

  Sidan uppdaterades: