Bidrag för studier på folkhögskola

Elever som studerar en gymnasieutbildning på folkhögskola har möjlighet att få bidrag för vårterminen 2023. Bidraget kommer att upphöra från och med höstterminen 2023.
För vårterminen gäller följande:

Elever som studerar en gymnasieutbildning på folkhögskola har möjlighet att få bidrag för litteratur, skolmåltider och busskort. Det gäller studier som motsvarar nationellt program och studiemotiverande folkhögskolekurs.

Ersättning kan betalas ut till elever som fyllt 18 år till och med vårterminens slut det år eleven fyller 20 år. Utbetalning av bidrag för kursavgift, kurslitteratur och skolmåltider görs vanligtvis efter faktura från folkhögskolan.

Information om vilka elever som är berättigad busskort finns att läsa på den här sidan

Ansökningsblankett för utskrift (pdf-fil, 149 kB)

Ansökan skickas till:
Sektor bildning och lärande
Stadshuset
442 81 Kungälv

  Sidan uppdaterades: