Insamling av pengar

Vid insamling av pengar i bössor eller liknande krävs polistillstånd. Polistillstånd krävs dock inte om insamlingen sker på en tillställning som i sig är tillståndspliktig. Polistillstånd krävs inte heller om insamlingen sker i samband med framförande av gatumusik.

  Sidan uppdaterades: