Kommunalt vatten och avlopp

långa vatten- och avloppsledningar ligger ovanpå en åker

Anslutning till kommunalt VA

Information och ansökningsblanketter för inkoppling till det kommunala VA-nätet

Brandposter

Bara för räddningstjänsten och kommunens VA-personal

Vattenkran närbild strilande vatten

Dricksvatten

Information om vattenkvalitet, vattenanalys och vattenskydd i kommunen

E-faktura, autogiro och pappersfaktura

E-faktura, autogiro, pappersfaktura för VA- och avfallstjänster

Projekteringsanvisningar för konsulter och entreprenörer

Information och anvisningar för dig som arbetar med planering, projektering, byggande, drift och underhåll

Nyhetsbrev för VA och Renhållning

Följ de senaste nyheterna inom området för vatten, avlopp och renhållning

Brunnslock omgiven av asfalt

Underhåll av VA-nätet

Information om hur kommunen tar hand om VA-nätet, och fastighetsägarens ansvar

""

Avgifter för vatten och avlopp (VA-taxa)

VA-avgifter för dig som har kommunalt vatten och avlopp

Stänga av vattnet till en fastighet (gäller endast branschfolk)

Det är inte tillåtet att på egen hand stänga ventiler på det kommunala vattenledningsnätet. På den här sidan kan du som arbetar professionellt med VVS på uppdrag av fastighetsägaren anmäla om att få vattnet avstängt till en byggnad under en viss tid. I samband med exempelvis en renovering.

Vattenkiosker för alla

Både privatpersoner och företagare kan hämta vatten där

Ledningsgrav, brunn, grävmaskin, sommar

VA-uppgift

Den här sidan vänder sig till dig som har eller vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp och vill beställa en VA-uppgift

VA-utbyggnad i kommunen

Här kan du se vart vi bygger ut VA-nätet i kommunen.