Strandparken

Om du är ute efter en vacker strandpromenad tar du dig till den rofyllda Strandparken. Strandparken löper längs med älven och sträcker sig från Kexfabriken i väster fram till Gamla torget i öster. Här kan du slå dig ner en stund med utsikt över Nordre älv och känna doften av nybakade kex från Kexfabriken.

Under 2015 anlades 650 kvadratmeter nya perennplanteringar. I dessa står kanske Sveriges största offentliga samling av höstflox. Ett sjuttiotal sorter blommar från slutet av juli till sent ut på hösten. 


Historia

När Strandgatan byggdes på 1950-talet avlastades Västra gatan från genomfartstrafik. Detta medförde att de långsmala villatomterna som löpte ända ned till vattnet skars av och älvstranden blev allmän parkmark för invånarna. Strandparken består av rester från gamla villaträdgårdar, vilket du än idag kan se tydliga spår av i form av stensatta kajer, trädgårdsväxter och fruktträd. De parallella trädraderna har planterats för att symbolisera de gamla tomtgränserna. Till en av de mer rara trädgårdsresterna hör en ligustersyren, som växer i den centrala delen av parken. Hösten 2017 nominerades Strandparken till årets park. 

Tre bikupor

I juni flyttade tre bisamhällen in i parken. Det är en satsning för att uppmärksamma hur viktiga bin och andra pollinerande insekter är. De små krypen är helt avgörande för att producera en stor del av den mat vi äter och för att vi ska ha en biologisk mångfald i naturen. Bina passar även bra med tanke på att kommunens parker de senaste åren försetts med betydligt fler blommande växter som behöver pollineras. Kuporna sköts av Södra Inlands Biodlarförening enligt ett avtal med kommunen.

Kungälv har två liknande bikupor vid Kolebacka i Fontins naturreservat. I Bäckparken (intill ankdammen) finns ett apiarium, dvs en bikupa med mer omfattande information och med möjlighet att öppna kupans lock och front för att titta på binas aktiviteter.

  Sidan uppdaterades: