Strandparken

Om du är ute efter en vacker strandpromenad tar du dig till den rofyllda Strandparken. Strandparken löper längs med älven och sträcker sig från Kexfabriken i väster fram till Gamla torget i öster.

Under 2015 skapades 650 kvadratmeter nya perennplanteringar i Strandparken. I dessa står kanske Sveriges största offentliga samling av höstflox. Ett sjuttiotal sorter blommar från slutet av juli till sent ut på hösten. Du hittar växtlista genom att klicka på länken nedanför. 

Här kan du se växtlista för planteringarna i Strandparken

I parken finns:

  • Bänkar
  • Sopkärl
  • Särskilt sopkärl för engångsgrillar
  • Solstolar
    Du kan hyra solstolar på liknande sätt som du hyr en kundvagn. Du kan använda en äldre 5-krona, en 10-krona eller kundvagnspollett. Polletten du kan hämta i Kundcenter i Stadshuset på Ytterbyvägen. Du får tillbaka myntet/poletten när du lämnar tillbaka stolen.
  • Bikupor

    I Kungälv kan du hitta bikupor i flera av våra parker. Det är en satsning för att uppmärksamma hur viktiga bin och andra pollinerande insekter är. Med pollinering menas att överföra frömjöl från ståndare till pistill. Bin och andra pollinatörer är avgörande för att producera en stor del av den mat vi äter och för att vi ska ha en biologisk mångfald i naturen. Bina passar även bra med tanke på att kommunens parker de senaste åren försetts med betydligt fler blommande växter som behöver pollineras. Kuporna sköts av Södra Inlands Biodlareförening enligt ett avtal med kommunen.

Besök webbplatsen för Södra inlands biodlareförening

Parkens historia

När Strandgatan byggdes på 1950-talet avlastades Västra gatan från genomfartstrafik. Detta medförde att de långsmala villatomterna som löpte ända ned till vattnet skars av och älvstranden blev allmän parkmark för invånarna. Strandparken består av rester från gamla villaträdgårdar, vilket du än idag kan se tydliga spår av i form av stensatta kajer, trädgårdsväxter och fruktträd. De parallella trädraderna har planterats för att symbolisera de gamla tomtgränserna. Till en av de mer rara trädgårdsresterna hör en ligustersyren, som växer i den centrala delen av parken. Hösten 2017 nominerades Strandparken till årets park. 

  Sidan uppdaterades: