Att etablera sig i Kungälv

Kungälvs kommun jobbar för att vara en professionell, kommunikativ och serviceinriktad partner till företagare. Det ihop med det strategiska läget i närheten av Göteborg, erbjuder goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas.

Kungälvs näringsliv utmärks av de många småföretagen, men även av medelstora och större företag. Företagen är verksamma inom olika branscher, där detaljhandel, tillverkning, transport, byggande samt skogs- och jordbruk dominerar. Totalt har kommunen cirka 5 280 arbetsställen.

Det största verksamhetsområdet är Rollsbo, vilket ligger strategisk placerat i anslutning till E6:an. Det goda kommunikationsläget har medfört att flera företag som är i stort behov av transporter valt att etablera sig här. Öster om E6:an ligger Solbräcke och Arntorps verksamhetsområden. Kungälv har ytterligare två andra verksamhetsområden i närheten av centrum, Ängegärde och Skälebräcke.

Etableringsmark till ditt företag

Det är Bokab, kommunens helägda bolag med fokus på markexploatering och försäljning av verksamhetsmark, som arbetar med att utveckla nya och gamla verksamhetsområden. Visionen är att vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag inom Göteborgsregionen, där Bokab kontinuerligt bidrar till ett attraktivt utbud av etableringsmark och villatomter.

Besöksadress: Trädgårdsgatan 9, 442 30 Kungälv. Telefon: 0303-23 80 00.

Bokabs hemsida

Söker du ledig mark i Göteborgsregionen?

Genom ett starkt samarbete mellan kommunerna i Göteborgsregionen har Business Region Göteborg utvecklat och tagit fram en gemensam databas över den mark som är tillgänglig för näringslivet. Här hittar du främst kommunalägd mark. I databasen finns både mark som är detaljplanelagd och för utvecklingsområden. För att hitta privat mark bör du söka på respektive fastighetsbolags webbplats.

Tillgänglig mark i Göteborgsregionen

Databasen Mark för Näringslivet tillhandahålls av Business Region Göteborg AB i samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner.

  Sidan uppdaterades: