Att etablera sig i Kungälv

Kungälv, med sitt strategiska läge i närheten av Göteborg erbjuder goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas.

Beskrivning av Kungälvs näringsliv och företagande


Kungälvs näringsliv karaktäriseras av de många småföretagen, men även av medelstora och större företag. Företagen är verksamma inom olika branscher, där detaljhandel, tillverkning, transport, byggnation samt skogs och jordbruk dominerar. Totalt har kommunen cirka 5 280 arbetsställen. 

Det största verksamhetsområdet är Rollsbo, vilket ligger strategisk placerat i anslutning till E6. Det goda kommunikationsläget till Göteborg samt Göteborgs hamn har medfört att transportintensiva företag inom livsmedel och bilindustrin valt att etablera sig här.

Kungälv har ytterligare två andra centrumnära verksamhetsområden. Ängegärde och Skälebräcke.

 

  Sidan uppdaterades: