Att etablera sig i Kungälv

Kungälv, med sitt strategiska läge i närheten av Göteborg erbjuder goda förutsättningar för näringslivet att verka och utvecklas.

Beskrivning av Kungälvs näringsliv och företagande


Kungälvs näringsliv karaktäriseras av de många småföretagen, men även av medelstora och större företag. Företagen är verksamma inom olika branscher, där detaljhandel, tillverkning, transport, byggnation samt skogs och jordbruk dominerar. Totalt har kommunen cirka 2000 företag.
Det största verksamhetsområdet är Rollsbo, vilket ligger strategisk placerat i anslutning till E6. Det goda kommunikationsläget till Göteborg samt Göteborgs hamn har medfört att transportintensiva företag inom livsmedel och bilindustrin valt att etablera sig här.
Kungälv har ytterligare två andra centrumnära verksamhetsområden. Ängegärde och Skälebräcke.

Kongahälla

Kongahällatomten är kommunens största bostadsbyggnadsprojekt i modern tid.
Visionen är att skapa en stadsdel med blandande boendeformer i anslutning till kommunikation och service.
En handelsanläggning byggs i anslutning till området. Anläggningen går under namnet Kongahälla shopping och planeras att öppna under våren 2019. Anläggningen planeras inrymma cirka 100 butiker. Mer information hittar du här.
Årets Stadskärna 2020
Kommunen har påbörjat ett arbete med målet att bli årets stadskärna 2020. I projektet samarbetar olika aktörer med stadens utveckling.
Mer information om årets stadskärna hittar du här.

Marstrand

Det pågår ett aktivt arbete för att ha ett levande Marstrand året om. En viktig del för att nå målet är ett näringsliv som utvecklas året om. Kommunen arbetar med dessa frågor inom Program Marstrand samt i nära samarbete med näringslivet. Ett pågående projekt inom programmet är att skapa en internationell seglararena på Marstrand.

 

  Sidan uppdaterades: