Reglementen och arbetsordningar

Arbetsbeskrivning för presidier.pdf

pdf - Filstorlek: 225,5 KB

Arbetsordning för beredningar.pdf

pdf - Filstorlek: 245,4 KB

Arbetsordning för kommunfullmäktige

pdf - Filstorlek: 230,2 KB

Arbetsordning för ungdomsfullmäktige

pdf - Filstorlek: 512,3 KB

Arkivreglemente

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Arvodesnämnden, reglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 165,5 KB

Arvodesreglemente

pdf - Filstorlek: 231,8 KB

Arvodesreglementets Bilaga 1 - 2023-04-01.pdf

pdf - Filstorlek: 169,3 KB

Attestreglemente

pdf - Filstorlek: 184,3 KB

Attestreglemente, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 332,6 KB

Kommunstyrelsens delegeringsordning, i lydelse - 2022-10-19

pdf - Filstorlek: 504,3 KB

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

pdf - Filstorlek: 524,7 KB

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 251,4 KB

Pensionärsrådets reglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 248,6 KB

Reglemente för intern kontroll

pdf - Filstorlek: 342,9 KB

Reglemente för kommunstyrelsen

pdf - Filstorlek: 273,1 KB

Reglemente för krisledningsnämnden

pdf - Filstorlek: 293,5 KB

Revisorerna i Kungälvs kommun, reglemente

pdf - Filstorlek: 95,8 KB

Rådet för funktionshinderfrågor, föreskrift.pdf

pdf - Filstorlek: 190,5 KB

Sociala myndighetsnämndens delegationsordning 2023-08-10

pdf - Filstorlek: 975,1 KB

Sociala myndighetsnämndens reglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 137,9 KB

Valnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 180,9 KB

Valnämndens reglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 187,6 KB

Överförmyndarnämndens delegeringsordning 2022-11-22

pdf - Filstorlek: 157,9 KB

Överförmyndarnämndens reglemente.pdf

pdf - Filstorlek: 113,8 KB
  Sidan uppdaterades: