Reglementen och arbetsordningar

Arbetsbeskrivning för presidier

pdf - Filstorlek: 636,6 KB

Arbetsordning for beredningar

pdf - Filstorlek: 425,2 KB

Arbetsordning for kommunfullmaktige

pdf - Filstorlek: 575,4 KB

Arbetsordning för ungdomsfullmäktige

pdf - Filstorlek: 512,3 KB

Arkivreglemente

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Arvodesnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 270,7 KB

Arvodesreglemente

pdf - Filstorlek: 231,8 KB

Attestreglemente, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 332,6 KB

Kommunstyrelsens delegeringsordning i lydelse 2019-12-11

pdf - Filstorlek: 983,9 KB

Kommunstyrelsens reglemente i lydelse 2019-03-07

pdf - Filstorlek: 227,7 KB

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

pdf - Filstorlek: 718,4 KB

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 118,3 KB

Pensionärsråd Kungälvs kommun, reglemente

pdf - Filstorlek: 110,5 KB

Reglemente för intern kontroll

pdf - Filstorlek: 342,9 KB

Reglemente för krisledningsnamnden

pdf - Filstorlek: 228,0 KB

Revisorerna i Kungälvs kommun, reglemente

pdf - Filstorlek: 95,8 KB

Rådet för funktionshinderfrågor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 126,1 KB

Sociala myndighetsnämnden delegeringsordning, 2020-07-22

pdf - Filstorlek: 382,9 KB

Sociala myndighetsnämnden, reglemente

pdf - Filstorlek: 163,4 KB

Valnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 180,9 KB

Valnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 240,0 KB

Överförmyndarnämnden Kungälvs kommun, reglemente

pdf - Filstorlek: 118,9 KB

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 214,4 KB
  Sidan uppdaterades: