Reglementen och arbetsordningar

Arbetsbeskrivning för presidier

pdf - Filstorlek: 636,6 KB

Arbetsordning for beredningar

pdf - Filstorlek: 425,2 KB

Arbetsordning for kommunfullmaktige

pdf - Filstorlek: 575,4 KB

Arbetsordning för ungdomsfullmäktige

pdf - Filstorlek: 512,3 KB

Arkivreglemente

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Arvodesnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 270,7 KB

Arvodesreglemente

pdf - Filstorlek: 231,8 KB

Arvodesreglementets bilaga 1 (2022-01-01)

pdf - Filstorlek: 170,2 KB

Attestreglemente

pdf - Filstorlek: 184,3 KB

Attestreglemente, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 332,6 KB

Kommunstyrelsens delegeringsordnin i lydelse 2022-03-23.pdf

pdf - Filstorlek: 321,3 KB

Kommunstyrelsens reglemente - I lydelse 2022-04-07.pdf

pdf - Filstorlek: 307,1 KB

Miljö och byggnadsnämndens delegationsordning.pdf

pdf - Filstorlek: 662,9 KB

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 178,8 KB

Pensionärsrådet, reglemente

pdf - Filstorlek: 191,2 KB

Reglemente för intern kontroll

pdf - Filstorlek: 342,9 KB

Reglemente för krisledningsnämnden

pdf - Filstorlek: 293,5 KB

Revisorerna i Kungälvs kommun, reglemente

pdf - Filstorlek: 95,8 KB

Rådet för funktionshinderfrågor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 126,1 KB

Sociala myndighetsnämnden, reglemente

pdf - Filstorlek: 166,2 KB

Sociala myndighetsnämndens delegeringsordning, 2022-11-02

pdf - Filstorlek: 757,5 KB

Valnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 180,9 KB

Valnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 356,9 KB

Överformyndarnamndens reglemente

pdf - Filstorlek: 135,1 KB

Överförmyndarnämndens delegeringsordning, 2022-06-14

pdf - Filstorlek: 137,4 KB
  Sidan uppdaterades: