Reglementen och arbetsordningar

Arbetsbeskrivning för presidier

pdf - Filstorlek: 636,6 KB

Arbetsordning for beredningar

pdf - Filstorlek: 425,2 KB

Arbetsordning for kommunfullmaktige

pdf - Filstorlek: 575,4 KB

Arbetsordning för ungdomsfullmäktige

pdf - Filstorlek: 512,3 KB

Arkivreglemente

pdf - Filstorlek: 1,4 MB

Arvodesnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 270,7 KB

Arvodesreglemente

pdf - Filstorlek: 231,8 KB

Attestreglemente

pdf - Filstorlek: 184,3 KB

Attestreglemente, tillämpningsanvisningar

pdf - Filstorlek: 332,6 KB

Kommunstyrelsens delegeringsordning i lydelse 2021-05-26

pdf - Filstorlek: 303,9 KB

Kommunstyrelsens reglemente i lydelse 2019-03-07

pdf - Filstorlek: 288,1 KB

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning

pdf - Filstorlek: 718,4 KB

Miljö- och byggnadsnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 177,7 KB

Pensionärsrådet, reglemente

pdf - Filstorlek: 191,2 KB

Reglemente för intern kontroll

pdf - Filstorlek: 342,9 KB

Reglemente för krisledningsnämnden

pdf - Filstorlek: 293,5 KB

Revisorerna i Kungälvs kommun, reglemente

pdf - Filstorlek: 95,8 KB

Rådet för funktionshinderfrågor, föreskrift

pdf - Filstorlek: 126,1 KB

Sociala myndighetsnämnden, reglemente

pdf - Filstorlek: 166,2 KB

Sociala myndighetsnämndens delegeringsordning, 2021-09-09

pdf - Filstorlek: 369,0 KB

Valnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 180,9 KB

Valnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 356,9 KB

Överformyndarnämndens reglemente

pdf - Filstorlek: 218,6 KB

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

pdf - Filstorlek: 179,1 KB
  Sidan uppdaterades: