Parkera med månadsbiljett

Här hittar du information om parkeringsplatser i Kungälv och Marstrand där månadsbiljett gäller.

Månadsbiljett Kungälv

En månadsbiljett i Kungälv kostar 400 kronor och gäller i 30 dagar från inköpsdatum. Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett är tillåten. Det går också att köpa månadsbiljett via sms med zonkod M1775. När du har löst en månadsbiljett kan du använda den på alla parkeringsplatser i Kungälv där det är tillåtet att parkera med månadsbiljett.

Parkering sker enligt skyltning på respektive parkeringsplats. Fordon får parkeras högst 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag. Du kan alltså parkera din bil över en helg. Avgiften gäller alla dagar dygnet runt. 

Här hittar du parkeringstaxan för Kungälv

På nedanstående parkeringsplatser gäller månadsbiljett Kungälv. Den kostar 400 kronor och gäller på följande platser:

  • Alarmposten
  • Anders Prästgatan
  • Borgarparken
  • Byggmästaregatan/Herr Arnes gata
  • Fars hatt
  • Folkets park
  • Gamla busstationen östra
  • Idrottshallen/Tennishallen 
  • Klintegatan
  • Kvarnkullen
  • Liljedal
  • Mimers hus
  • Mimershallen
  • Palissaden P-hus (plan 2 och 3)
  • Rhodin
  • Rådmansparken
  • Sankt Halvardsgatan
  • Skolstigen
  • Skolvägen 44, Ytterby
  • Tre kungar P-hus (plan 2 och 3)
  • Triogatan
  • Utmarksvägen
  • Väktaregatan

 

Månadsbiljett Marstrand

 • En månadsbiljett i Marstrand kostar 300 kronor och gäller i 30 dagar från inköpsdatum. 
 • Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett är tillåten. Det går också att köpa månadsbiljett via sms med zonkod 1426.
 • När du har löst en månadsbiljett kan du använda den på alla parkeringsplatser i Marstrand där det är tillåtet att parkera med månadsbiljett.

På nedanstående parkeringsplatser gäller månadsbiljett Marstrand:

Danske Sten, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 10 dygn
10 kronor per timme eller 30 kronor per dygn 1 maj-14 juni och 16 augusti-30 september
15 kronor per timme eller 50 kronor per dygn 15 juni-15 augusti
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Muskeviken Norra, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 10 dygn
10 kronor per timme eller 30 kronor per dygn 1 maj-14 juni och 16 augusti-30 september
15 kronor per timme eller 50 kronor per dygn 15 juni-15 augusti
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Badhålan 1, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 14 dygn
30 kronor per dygn 1 maj - 30 september
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Badhålan 2, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil
Max parkeringstid 14 dygn
30 kronor per dygn 1 maj - 30 september
Månadsbiljett 300 kronor per månad

 

Mjölkekilen, Koön

Betalning kan ske via sms, kort, mynt
Personbil, husbil
Markerade platser för husbil
Max parkeringstid 14 dygn
Personbil: 30 kronor per dygn 1 maj - 30 september
Månadsbiljett 300 kronor per månad
Husbil: 125 kronor per dygn 1 maj - 30 september

  Sidan uppdaterades: