Parkera med månadsbiljett

Här hittar du information om parkeringsplatser i Kungälv och Marstrand där månadsbiljett, och månadsbiljett+ gäller.

Månadsbiljett

En månadsbiljett i Kungälv kostar 400 kronor och gäller i 30 dagar från inköpsdatum. Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett är tillåten. Det går att köpa månadsbiljett via sms med zonkod 1775. När du har löst en månadsbiljett kan du använda den på alla parkeringsplatser i Kungälv där det är tillåtet att parkera med månadsbiljett. Parkering sker enligt skyltning på respektive parkeringsplats och fordon får parkeras högst 24 timmar i följd dag före vardag och helgdag.

Här kan du parkera med månadsbiljett i Kungälv:

 • Alarmposten
 • Anders Prästgatan
 • Borgarparken Östra/Västra
 • Byggmästaregatan/Herr Arnes gata
 • Fars hatt
 • Folkets park
 • Gamla busstationen
 • Gamla Gärdesgatan
 • Herr Arnes gata
 • Idrottshallen/Tennishallen 
 • Klintegatan
 • Kvarnkullen Södra/Norra
 • Liljedal
 • Mimers hus
 • Mimershallen
 • Palissaden P-hus (plan 2 och 3)
 • Rhodin
 • Rådmansparken
 • Sankt Halvardsgatan
 • Skolstigen
 • Skolvägen 44, Ytterby
 • Tre kungar P-hus (plan 2A-C, 3A-C)
 • Triogatan
 • Utmarksvägen
 • Väktaregatan

Här kan du parkera med månadsbiljett på Marstrand:

 • Badhålan 1 och 2
 • Blomstergatan
 • Danske Sten
 • Muskeviken, Norra
 • Mjölkekilen
 • Rökan, Vrångholmen

Månadsbiljett+

Månadsbiljett+ kostar 450 kronor och gäller i 30 dagar från inköpsdatum. Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett+ är tillåten. Det går att köpa månadsbiljett+ via sms med zonkod 1780. När du har löst en månadsbiljett kan du använda den på alla parkeringsplatser där det är tillåtet att parkera med månadsbiljett+. Fordon får parkeras högst 14 dygn i följd.

Här kan du parkera med månadsbiljett+ i Kungälv:

 • Alarmposten
 • Anders Prästgatan
 • Borgarparken Östra/Västra
 • Byggmästaregatan/Herr Arnes gata
 • Fars hatt
 • Folkets park
 • Gamla busstationen
 • Gamla Gärdesgatan
 • Herr Arnes gata
 • Idrottshallen/Tennishallen
 • Klintegatan
 • Kvarnkullen Södra/Norra
 • Liljedal
 • Mimers hus
 • Mimershallen
 • Palissaden P-hus (plan 2 och 3)
 • Rhodin
 • Rådmansparken
 • Sankt Halvardsgatan
 • Skolstigen
 • Skolvägen 44, Ytterby
 • Tre kungar P-hus (plan 2A-C)
 • Triogatan
 • Utmarksvägen
 • Väktaregatan

Här kan du parkera med månadsbiljett+ på Marstrand:

 • Badhålan 1 och 2
 • Blomstergatan
 • Danske Sten
 • Muskeviken, Norra
 • Mjölkekilen
 • Rökan, Vrångholmen

   Sidan uppdaterades: