Parkera med månadsbiljett

Här hittar du information om parkeringsplatser i Kungälv och Marstrand där månadsbiljett och månadsbiljett+ gäller. Tänk på att alltid följa skyltarna vid parkeringen.

Månadsbiljett

Du kan köpa månadsbiljett direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett är tillåten. Det går att köpa månadsbiljett via sms med zonkod 1775. Parkering sker enligt skyltning på respektive parkeringsplats och fordon får parkeras max 24 timmar i följd på vardagar, utom dag före söndag och helgdag. I kartan eller i listan nedanför kan du se vart du kan parkera med månadsbiljett i kommunen. Tänk på att alltid följa skyltarna på platsen.

Här kan du parkera med månadsbiljett i Kungälv:

 • Alarmposten
 • Anders Prästgatan
 • Borgarparken Östra/Västra
 • Byggmästaregatan/Herr Arnes gata
 • Fars hatt
 • Folkets park
 • Gamla Gärdesgatan
 • Herr Arnes gata
 • Idrottshallen/Tennishallen 
 • Klintegatan
 • Kvarnkullen Södra/Norra
 • Liljedal
 • Mimers hus
 • Mimershallen
 • Nordmannagatan
 • Nordmannatorget
 • Nytorget (Gamla busstationen)
 • Palissaden P-hus (plan 2 och 3)
 • Rhodin
 • Roddaregatan/Fiskaregatan
 • Rådmansparken
 • Sankt Halvardsgatan
 • Skolstigen
 • Skolvägen 44, Ytterby
 • Strandgatan Prästgårdsliden
 • Tre kungar P-hus (plan 2A-C, 3A-C)
 • Triogatan vid Trekungagymnasiet
 • Utmarksvägen
 • Väktaregatan

Här kan du parkera med månadsbiljett på Marstrand:

Tillåten p-tid med månadsbiljett är 7 dygn i följd.

 • Badhålan 1 och 2
 • Blomstergatan
 • Blekebukten
 • Danske Sten
 • Fiskaregatan
 • Hareslättsvägen
 • Kaponjärsvägen
 • Muskeviken, Norra
 • Mjölkekilen
 • Mjölkekilsgatan
 • Rökan, Vrångholmen

Månadsbiljett+

Månadsbiljett+ gäller i 30 dagar från inköpsdatum. Månadsbiljetten köps direkt i parkeringsautomaten på de parkeringar där månadsbiljett+ är tillåten. Det går att köpa månadsbiljett+ via sms med zonkod 1780. Fordon får parkeras högst 14 dygn i följd. I kartan eller i listan nedanför kan du se vart du kan parkera med månadsbiljett+ i kommunen.

Här kan du parkera med månadsbiljett+ i Kungälv:

 • Alarmposten
 • Anders Prästgatan
 • Borgarparken Östra/Västra
 • Byggmästaregatan/Herr Arnes gata
 • Fars hatt
 • Folkets park
 • Gamla Gärdesgatan
 • Herr Arnes gata
 • Hareslättsvägen
 • Idrottshallen/Tennishallen
 • Kaponjärsvägen
 • Klintegatan
 • Kvarnkullen Södra/Norra
 • Liljedal
 • Mimers hus
 • Mimershallen
 • Nordmannagatan
 • Nordmannatorget
 • Nytorget (Gamla busstationen)
 • Palissaden P-hus (plan 2) 
 • Rhodin
 • Roddaregatan/Fiskaregatan
 • Rådmansparken
 • Sankt Halvardsgatan
 • Skolstigen
 • Skolvägen 44, Ytterby
 • Strandgatan Prästgårdsliden
 • Tre kungar P-hus (plan 2A-C)
 • Triogatan, Trekungagymnasiet
 • Utmarksvägen
 • Väktaregatan

Här kan du parkera med månadsbiljett+ på Marstrand:

 • Badhålan 1 och 2
 • Blomstergatan
 • Blekebukten
 • Danske Sten
 • Fiskaregatan
 • Hareslättsvägen
 • Kaponjärsvägen
 • Muskeviken, Norra
 • Mjölkekilen
 • Mjölkekilsgatan
 • Rökan, Vrångholmen 
  Sidan uppdaterades: