Kode projektsida VA-underhåll

På den här sidan kan du läsa mer om hur vi utreder och tar hand om våra ledningar i Kode. Om du är fastighetsägare i området så rekommenderar vi att du följer den här sidan genom att fylla i din e-postadress i rutan under rubriken ”prenumerera på sidan”.

Projektledare: Adam Ridelius
Beräknad projekttid: fram till 2022
Projektstatus: utredning och åtgärder pågår
Entreprenörer: IRG Rörinspektion, e-postadress: info@irg.se

2021-09-13

Ny projektledare

VA-ingenjör Adam Ridelius tar över som projektledare för det här arbetet. Kontaktuppgifter till honom finns i början av sidan.

 

2021-03-30

Tidslinje för projektet

 Här kan du se vad som gjorts hittills i ditt område och vad som planeras framöver. 

  • 2016 — 2017 gjordes flödesmätningar i Kode
  • 2018 — pågår gjordes undersökningar av VA-ledningarna i prioriterade områden
  • 2019 — pågår började vi ställa krav på åtgärder för fastighetsägare
  • 2019 — 2020 gjordes åtgärder på huvudledningar
  • 2021 kommer brunnar på åkerledningen till reningsverket bytas ut
  • 2021  kommer utredningar och undersökningar genomföras i andra prioriterade områden 

 

Om projektet

När det regnar ute blir avloppsledningarna för spillvatten snabbt fulla i ditt område och detta skapar problem och överbelastar VA-ledningarna. Kungälvs kommun har undersökt ledningarna och hittat en del brister som måste åtgärdas. Bristerna finns på kommunens ledningar och privata fastigheter. 

Kommunen genomför projektet för att vi har krav på att minska regnvattnet i ledningarna, minska påverkan på naturen och för att minska riskerna för störningarna för den enskilda fastighetsägaren.

Mer information 

Här kan du läsa mer om kommunens dagvattenhantering och arbetet med våra ledningar.

  Sidan uppdaterades: