Priser, taxa och föreskrifter för avfall och renhållning