Nationell idrottsutbildning, NIU, i bandy, rodd och handboll

Nationell Idrottsutbildning, NIU, riktar sig till dig som vill kombinera elitidrott med studier inom något av våra program. Vi samarbetar med toppklubbarna i kommunen och ser till att du som individ utvecklas efter din egen förmåga.

 

NIU-utbildningens fyra kurser

NIU-utbildningen består av fyra kurser som du, efter avslutad kurs, får betyg i. Dessa kurser är:
Idrottsspecialisering 1, Idrottsspecialisering 2, Idrottsspecialisering 3 och Tränings-och tävlingslära 1.

Idrottsspecialiseringskurserna bedrivs av utbildade tränare. Kurserna är av mer praktisk karaktär och utgörs av flera träningar i veckan där du tränar med elever som valt samma idrott som du. Efter träningarna bjuds du på frukost. Tränings-och tävlingslära 1 är en teoretisk kurs som du läser tillsammans med NIU-elever från olika idrotter. Ansvarig lärare är en legitimerad idrottslärare. Ämnena som kursen tar upp är till exempel hur kroppen fungerar, hur du lägger upp träningen, idrottsskador, kost och träningsmetoder. Träningsmetoder omfattar till exempel styrka, uthållighet och rörlighet.

Du som går NIU använder ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p) och som programfördjupning (2x 100 p).

Ansökan till NIU

Du ansöker till NIU-utbildning genom att fylla i ett formulär på den här sidan. Ansökan inför läsåret 22/23 är nu stängd, sista ansökningsdag var 1 december. 

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

  • När du fyllt i och skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse via e-post på att din ansökan är mottagen.
  • När ansökningstiden har löpt ut kommer du att bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
  • Du kommer att träffa tränare och ansvariga för enskilda samtal i anslutning till uttagningsdagarna.
  • Du får besked senast i slutet av januari 2022 om du har blivit erbjuden en plats eller inte.
  • När du gör dina ansökningar i gymnasieantagning (INDRA) till dina program behöver du även klicka i att du söker till NIU.

Annan viktig information

  • Du som går ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar att prata med berörda tränare och lärare inför praktikperioder och att tillgodogöra dig lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
  • Du kan bli begränsad när det gäller dina valbara kurser då vissa kurser krockar med lektioner och träningspass som ingår i NIU. 

Kontaktpersoner

Victor Lindblom
Telefon: 0708-95 56 76
E-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se

Johanna Bengtsson
E-post: johanna.bengtsson@skola.kungalv.se

Ansvarig rektor

Jonas Sjöberg
E-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: