Nationell Idrottsutbildning i bandy, rodd och handboll

Nationell Idrottsutbildning, NIU, på Mimers Hus gymnasium riktar sig till dig som vill kombinera din elitidrott med studier inom skolans alla program.

Vi ger dig goda förutsättningar att utvecklas i din idrott, samtidigt som du skaffar dig en gedigen gymnasieutbildning inom valt nationellt program. Mimers Hus gymnasium samarbetar med toppklubbarna i kommunen och ser till att du som individ utvecklas efter din egen förmåga. Efter varje träning erbjuder skolan dig frukost. Idag har NIU-utbildning på idrotterna bandy, handboll och rodd.

Fyra kurser

NIU-utbildningen utgörs av fyra kurser som du, efter avslutad kurs, får betyg i. Dessa kurser är:

År 1

Idrottsspecialisering 1

Du läser tillsammans med elever som har valt samma idrott och den bedrivs av utbildade tränare.

År 2

Idrottsspecialisering 2

Du läser tillsammans med elever som har valt samma idrott och den bedrivs av utbildade tränare.

Träning och tävlingslära 1 50/100p

Teoretisk kurs en gång i veckan där du läser tillsammans med NIU-elever från olika idrotter och undervisningen bedrivs av en legitimerad idrottslärare.

År 3

Idrottsspecialisering 3

Du läser tillsammans med elever som har valt samma idrott och den bedrivs av utbildade tränare.

Träning och tävlingslära 1 1 50/100p

Teoretisk kurs en gång i veckan där du läser tillsammans med NIU-elever från olika idrotter och undervisningen bedrivs av en legitimerad idrottslärare.

Om kurserna

Kurserna Idrott och hälsa specialisering 1, 2 och 3 är av mer praktisk karaktär och utgörs av tre träningar i veckan. Träningarna bedrivs på måndagar, onsdagar (År 2 och 3), torsdagar (År 1) och fredagar mellan cirka 7.30 till 8.45 (tiderna varierar beroende på idrott). Efter träningarna erbjuder vi dig frukost i skolans matsal och lektionerna återupptas sedan runt klockan 10.10.

Kursen Träning och Tävlingslära 1 är av mer teoretisk karaktär där du lär dig mer om hur kroppen är uppbyggd och fungerar för att sedan fördjupa dig inom träningsplanering, idrottsskador, kost samt olika träningsmetoder såsom styrketräning, uthållighetsträning, rörlighetsträning mm. Detta är viktig kunskap för dig att ha med dig för att själv kunna ta ett aktivt ansvar för din idrottsutveckling.

Du som elev som går på NIU använder ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p) och som programfördjupning (2x 100 p).

Annan viktig information

  • Du som går på en lärlingsutbildning kan få svårigheter att läsa NIU.
  • Du som går på ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar när det gäller att kommunicera med berörda tränare och lärare inför dina praktikperioder samt när det gäller att tillgodogöra sig det lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
  • Du kan också bli begränsad i dina val gällande Moderna språk då vissa kurser krockar med de lektioner och träningspass som ingår i NIU.

Så ansöker du till NIU

Ansökan stängde den 1 december 2020. Vid frågor kontakta Jonas Sjöberg, e-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

  • Du kommer få en bekräftelse att din ansökan är mottagen via e-post.
  • Du kommer bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
  • Du kommer träffa tränare och ansvariga för enskilda samtal i anslutning till uttagningsdagarna.
  • Du som har sökt till Mimers Hus NIU kommer att få besked senast i slutet av januari 2021 om du har blivit erbjuden en plats eller ej.
  • När du gör dina ansökningar i gymnasieantagning (INDRA) till dina program behöver du även klicka i att du söker till NIU.

Kontaktperson

Victor Lindblom, telefon: 0708-95 56 76, e-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: