Nationell idrottsutbildning, NIU, i bandy, rodd och handboll

Nationell Idrottsutbildning, NIU, riktar sig till dig som vill kombinera elitidrott med studier inom något av våra program. Vi samarbetar med toppklubbarna i kommunen och ser till att du som individ utvecklas efter din egen förmåga.

NIU-utbildningens fyra kurser

NIU-utbildningen består av fyra kurser som du, efter avslutad kurs, får betyg i. Dessa kurser är:
Idrottsspecialisering 1, Idrottsspecialisering 2, Idrottsspecialisering 3 och Tränings-och tävlingslära 1.

Idrottsspecialiseringskurserna bedrivs av utbildade tränare. Kurserna är av mer praktisk karaktär och utgörs av flera träningar i veckan där du tränar med elever som valt samma idrott som du. Efter träningarna bjuds du på frukost. Tränings-och tävlingslära 1 är en teoretisk kurs som du läser tillsammans med NIU-elever från olika idrotter. Kursen bedrivs av en legitimerad idrottslärare och tar upp ämnen som kroppens uppbyggnad och funktion, träningsplanering, idrottsskador, kost och olika träningsmetoder såsom styrketräning, uthållighetsträning och rörlighetsträning. 

Du som går NIU använder ovanstående kurser som dina individuella val (2 x 100 p) och som programfördjupning (2x 100 p).

Så ansöker du till NIU

Kontakta Jonas Sjöberg för mer information om kommande ansökningsperiod.
E-post: jonas.sjoberg@skola.kungalv.se

Vad händer efter att du har skickat in din ansökan?

  • Du kommer få en bekräftelse via e-post på att din ansökan är mottagen.
  • Därefter kommer du att bli kallad till en eller flera uttagningsdagar.
  • Du kommer träffa tränare och ansvariga för enskilda samtal i anslutning till uttagningsdagarna.
  • Du som har sökt till Mimers Hus NIU kommer att få besked senast i slutet av januari året du sökt om du har blivit erbjuden en plats eller inte.
  • När du gör dina ansökningar i gymnasieantagning (INDRA) till dina program behöver du även klicka i att du söker till NIU.

Annan viktig information

  • Du som går på en lärlingsutbildning kan få svårigheter att läsa NIU.
  • Du som går på ett yrkesprogram har ett ökat eget ansvar när det gäller att kommunicera med berörda tränare och lärare inför dina praktikperioder och när det gäller att tillgodogöra sig det lektionsinnehåll som du missar när du är på praktik.
  • Du kan också bli begränsad i dina val gällande moderna språk då vissa kurser krockar med de lektioner och träningspass som ingår i NIU.

Kontaktperson

Victor Lindblom
Telefon: 0708-95 56 76,
E-post: victor.lindblom@skola.kungalv.se

  Sidan uppdaterades: