Spola rätt

 

Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som hör hemma i toaletten. Allt annat kallar vi för fulspolning och det kostar kommunen stora summor i extra underhåll när avloppspumpar och ledningar sätts igen.

Den vanligaste fulspolningen är pappershanddukar, sanitetsartiklar och våtservetter. Om du spolar ner det kan det sluta med dyra och obehagliga avloppsöversvämningar. Avloppsystemet är inte byggt för att ta emot annat än det som passerat genom din kropp tillsammans med toalettpapper som löser upp sig i vatten.

1000 ton fulspolat hos Gryaab varje år

Avloppsanläggningen Gryaab i Göteborg tar emot mycket av vårt och flera andra kommuners avloppsvatten. Årligen tar man hand om runt 1000 ton fulspolade topsar, sanitetsartiklar, pappershanddukar, leksaker med mera. 

På Gryaab:s webbplats finns pedagogiska verktyg utformade för bland annat grundskolan och kallas för "Spoleborg". Alla kan använda materialet. Föräldrar och barn kan tillsammans spela spelen och testa frågesport. Spoleborg fungerar bäst på datorer med mus.

Besök Spoleborg och utmana varandra här

Företag och industrier måste också spola rätt

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet omfattas av samma regler och får inte spola ner annat än det som gått genom vår kropp tillsammans med toalettpapper. Företag och industrier måste också kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena.

Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät och i våra pumpstationer. Kemikalier kan dessutom skapa stora problem i våra reningsprocesser. Därför har branschorganisationen Svenskt Vatten fastställt generella krav för några av de vanligaste föroreningarna, exempelvis ammonium, fett, klorid och metaller.

Kom ihåg, bara för att ett ämne inte omfattas av de generella kraven innebär det inte att det är fritt fram att släppas ut i avloppet!

Läs mer om vad som gäller företag och industrier på Gryaabs webbplats

  Sidan uppdaterades: