Kiss, bajs och toapapper

Den här sidan handlar om vad man får spola ner i toastolen och ner i avloppet. Redan i rubriken har du svaret.

Kiss, bajs och toapapper. Allt annat som hamnar i avloppet kallar vi för fulspolning och det är något som kostar kommunen stora summor i extra underhåll när avloppspumpar och ledningar sätts igen. Vanligaste fulspolningen är pappershanddukar, sanitetsartiklar och våtservetter. Detta kan resultera i dyrbara och obehagliga avloppsöversvämningar. Avloppsystemet är helt enkelt inte byggt för att ta emot annat än det som passerat genom din kropp, (kiss, bajs, blod, kräks) plus toalettpapper som löser upp sig i vatten.

1000 ton fulspolat hos Gryaab varje år

Avloppsanläggningen Gryaab i Göteborg tar emot mycket av vårt och flera andra kommuners avloppsvatten. Årligen tar man hand om runt 1000 ton fulspolade, toppsar, sanitetsartiklar, pappershanddukar, leksaker, allt du kan tänka dig och lite till.

På Gryaab:s hemsida finns bland mycket annat pedagogiska verktyg utformade i första hand för grundskolan. Det går lika bra för alla som vill, exempelvis föräldrar och barn att spela spelen och testa frågesport tillsammans. Besök Spoleborg och utmana varandra. (extern länk, observera att Spoleborg fungerar bäst på datorer med mus, alltså inte på mobilen)

 

 

För företag och industrier

Företag och industrier som är anslutna till ledningsnätet omfattas av samma regler och får inte spola ner annat än det som gått genom vår kropp plus toapapper. Företag och industrier måste också kunna visa att deras avloppsvatten är okej att rena. Om fel saker släpps ut kan det orsaka stor skada i vårt ledningsnät och i våra pumpstationer. Kemikalier kan dessutom skapa stora problem i våra reningsprocesser. Därför har branschorganisationen Svenskt Vatten fastställt generella krav för några av de vanligaste föroreningarna, exempelvis ammonium, fett, klorid och metaller. Kom ihåg, bara för att ett ämne inte omfattas av de generella kraven innebär det inte att det är fritt fram att släppas ut i avloppet! Läs mer på Gryaabs hemsida. (Extern länk)

 

Det är bara toapapper som löser upp sig i vatten. Pappershanddukar, hushållspapper, våtservetter, disktrasor och sanitetsartiklar fastnar lätt i ledningar eller som här i en pumpstation. Det kan ta flera timmar att rensa en pump som ser ut så här. Förutom att det kan orsaka översvämningar så kostar det stora summor årligen i extra underhåll något som alla med kommunalt avlopp får vara med och betala.  

  Sidan uppdaterades: