Anmälan av kyltorn

Kyltorn som har börjat uppföras eller användas efter den 1 februari 2024 ska anmälas från och med den 1 augusti 2024. Kyltorn som har börjat uppföras eller användas före den 1 februari 2024 ska anmälas senast den 31 december 2024.

Du behöver inte anmäla kyltorn som ingår i en verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

Vad är ett kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som kyler ner vatten genom avdunstning till atmosfärens luft. Kyltorn används bland annat till luftkonditionering, vid olika industriella processer och för kylteknik. Kyltorn som inte sköts korrekt kan utgöra en risk för spridning av legionella. Även om antalet dokumenterade fall är relativt få, kan ett utbrott när det väl inträffar drabba ett större antal människor.

Hur anmäler jag?

Om du planerar att uppföra ett kyltorn, eller ska anmäla befintligt kyltorn, behöver du skicka in anmälningsblanketten för kyltorn. Du behöver också bifoga de dokument som anges på blanketten.

Anmälan om kyltorn

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas, och då måste anmälan innehålla alla uppgifter som krävs för vår granskning.

Till anmälan ska följande bilagor bifogas:

  • Karta över fastigheten (samtliga kyltorn markerade av dess placering på byggnaden)
  • Produktblad /teknisk beskrivning av kyltornet- /en
  • Uppgifter som ingår i egenkontrollen: kemikalieförteckning, ansvarsfördelning, rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen, rutin för undersökning och anmälan av driftstörning
  • Övrig beskrivning exempelvis uppgift om eventuellt serviceavtal

Hur mycket kostar det?

Du betalar en timavgift för vår handläggning av din anmälan. Den totala kostnaden beror därför på hur lång tid det tar för oss att handlägga din anmälan. Du kan själv påverka tidsåtgången genom att se till att din anmälan är komplett.

Information om taxor och avgifter

Om du inte anmäler kan du få betala en sanktionsavgift

Från och med den 1 augusti 2024 måste du betala en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor om du uppför eller använder ett nytt kyltorn utan att ha anmält det.

  Sidan uppdaterades: