Vill du bli god man?

En god man är ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer.

Som god man agerar du som ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Det kan handla om dennes ekonomiska, rättsliga och personliga förhållanden.


Överförmyndarverksamheten söker personer som vill bli gode män.

Vi söker personer med olika bakgrund och kunskaper, det viktigaste är att du vill ge stöd till en medmänniska som inte förmår ta hand om sina angelägenheter fullt ut. Du bör ha vana av att hantera privatekonomiska frågor samt myndighetskontakter. Vi söker just nu särskilt efter personer som dessutom har viss vana att bemöta personer med psykiska funktionshinder och/eller missbruksproblematik.


Krav för att få bli god man för vuxna personer

Den som ska bli god man ska enligt lag vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Innan du kan få uppdrag som god man i Kungälvs kommun kontrollerar vi därför att du inte förekommer i polisens belastningsregister, att du har en ordnad ekonomi samt att du inte förekommer hos socialtjänsten på ett sätt som skulle kunna inverka på ditt utförande av uppdrag som god man. Efter att dessa kontroller genomförts kommer du att kallas till ett möte med en handläggare på överförmyndarverksamheten. Under mötet får du berätta lite mer om dig själv och dina erfarenheter, och vi lämnar även en grundläggande information om vad det innebär att vara god man. Utöver detta görs alltid en lämplighetsbedömning i det enskilda fallet där vi försöker matcha ihop god man och hjälpbehövande enskild så bra som möjligt.

Innan du kan få ditt första uppdrag i Kungälv ska du uppfylla något av följande krav:

  1. Godkänt deltagande i en utbildning till god man. Kursintyg ska uppvisas (skicka gärna en kopia med din intresseanmälan).
  2. Godkänt resultat på överförmyndarverksamhetens kunskapstest.
  3. Minst tre års erfarenhet som förvaltare/god man för vuxna (uppge på intresseanmälan vilken kommun du är/har varit god man eller förvaltare i).

Utbildningar kan du hitta till exempel hos de olika studieförbunden. Även överförmyndarverksamheten håller utbildningar i egen regi. Dessa annonseras inför kursstart. Eventuella kursavgifter betalar du själv.


Krav för att få bli god man för ensamkommande barn

För att få bli god man för ensamkommande barn ska du också vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig". Därför genomför vi samma kontroller och lämplighetsbedömningar som för den som vill bli god man för vuxna personer. Utöver dessa kontroller finns det ett strängare krav på den som vill bli god man för ensamkommande barn. Du ska även ha genomgått en särskild utbildning gällande godmanskap för ensamkommande barn innan du kan få ditt första uppdrag i Kungälvs Kommun. Dessa utbildningar hittar du till exempel hos de olika studieförbunden. Eventuella kursavgifter står du själv för.

I dagsläget kan vi i Kungälvs Kommun inte erbjuda så många nya uppdrag som god man för ensamkommande barn, därför har vi inte just nu något behov av nya gode män för ensamkommande barn. Däremot vill vi gärna att du anmäler ditt intresse för att bli god man för vuxna istället, där finns det ständigt ett behov!


Så blir du god man

För att bli god man fyller du i en intresseanmälan och skickar in till överförmyndarverksamheten, adressen står på blanketten. Skicka med en kopia på kursintyg om du har gått en god man-utbildning. Vill du hellre lämna in blanketten kan du göra detta i Kundcenter på stadshuset i Kungälv.

Mer information om godmanskap

Mer information om godmanskap och förvaltarskap för vuxna finns under Om god man och förvaltare.

Mer information om godmanskap för ensamkommande barn finns under Om god man för ensamkommande barn.

Informationsfolder Information till dig som är eller ska bli ställföreträdare för en vuxen person

  Sidan uppdaterades: