Bolag och stiftelser

I koncernen Kungälvs kommun ingår Kungälvs kommun, koncernen Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala Exploaterings AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt SOLTAK AB. Till detta kommer de två vilande bolagen AB Kongahälla samt Bagahus AB.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommun äger flera företag. De största företagen som Kungälvs kommun äger är Kungälvs Energi och Bokab.


Kungälv Energi AB

Kungälv Energi är ett lokalt energibolag som producerar och distribuerar energi samt kommunikations- och energirelaterade tjänster.

Bohusläns kommunala Exploaterings AB (Bokab)

Bohusläns kommunala Exploaterings AB förvaltar och säljer industri- och verksamhetsmark till företag. De ansvarar även för den kommunala tomtkön.

Stiftelsen Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder är det tongivande bostadsföretaget i Kungälvs kommun med cirka 2700 lägenheter i hyresrättsform. Kungälvsbostäder har lägenheter i Kungälv, Ytterby, Kode och Romelanda.

Soltak AB

Soltak är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv. Soltak bildades som ett strategiskt initiativ för att sänka kostnaderna och öka kvaliteten. För närvarande finns verksamheterna IT-drift samt ekonomi- och löneadministration.

Bohus Räddningstjänstförbund

Bohus Räddningstjänstförbund startades upp 1:a januari 2013 och består av två medlemskommuner, Ale kommun och Kungälvs kommun som gemensamt har 70 000 invånare. Räddningstjänstförbundet har sitt säte i Kungälv.

Förbo

Som enda bostadsbolag i Sverige ägs Förbo gemensamt av fyra kommuner; Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.

Bagahus AB

Bagahus ABs verksamhet har genom verksamhetsövergång förts över till förvaltningsform i Kungälvs kommun och är alltså nu ett vilande bolag.

 

  Sidan uppdaterades: