Bolag och stiftelser

I koncernen Kungälvs kommun ingår de helägda bolagen genom moderbolaget AB Kongahälla. Koncernen omfattar Bokab, Kungälv Energi samt Bagahus AB. Dessutom finns bolagen Soltak AB, Förbo, Kungälvsbostäder samt Bohus Räddningstjänstförbund.

 Teckenspråk:


Kungälvs kommun äger flera företag. De största företagen som Kungälvs kommun äger är Kungälvs Energi och Bokab.


AB Kongahälla

Bolaget är ett moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd koncern. Bolaget är en resurs för kommunal verksamhet och underställt kommunfullmäktige i Kungälvs kommun som är ägare. Bolaget har som mål att skapa nytta för kommunen och dess invånare.

Vill du komma i kontakt med bolaget, skicka e-post till kommun@kungalv.se 

Kungälv Energi AB

Kungälv Energi är ett lokalt energibolag som producerar och distribuerar energi samt kommunikations- och energirelaterade tjänster.

Till Kungälv Energi AB

Bohusläns kommunala Exploaterings AB (Bokab)

Bohusläns kommunala Exploaterings AB förvaltar och säljer industri- och verksamhetsmark till företag. De ansvarar även för den kommunala tomtkön.

Till Bokab

Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder är det tongivande bostadsföretaget i Kungälvs kommun med cirka 2700 lägenheter i hyresrättsform. Kungälvsbostäder har lägenheter i Kungälv, Ytterby, Kode och Romelanda.

Till Kungälvsbostäder

Soltak AB

Soltak är ett samarbete mellan de fyra kommunerna Stenungsund, Lilla Edet, Tjörn och Kungälv. Soltak bildades som ett strategiskt initiativ för att sänka kostnaderna och öka kvaliteten. Idag finns verksamheterna IT-drift samt ekonomi- och löneadministration.

Till Soltak AB

Bohus Räddningstjänstförbund

Bohus Räddningstjänstförbund startade 1:a januari 2013 och består av två medlemskommuner. Ale kommun och Kungälvs kommun som gemensamt har 70 000 invånare. Räddningstjänstförbundet har sitt säte i Kungälv.

Till Bohus Räddningstjänstförbund

Förbo

Som enda bostadsbolag i Sverige ägs Förbo gemensamt av fyra kommuner; Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.

Till Förbo

Bagahus AB

Bagahus ABs verksamhet har genom verksamhetsövergång förts över till förvaltningsform i Kungälvs kommun och är alltså nu ett vilande bolag.

 

  Sidan uppdaterades: