Elevhälsa grundskola

Elevhälsan erbjuder skolhälsovård, kontakt med kurator och psykolog samt särskild specialpedagogisk kompetens.

Den centrala elevhälsan är övergripande för alla barn och elever i Kungälvs kommun och finns för att kunna ge stöd och hjälp. 

Vår kompetens

 Hos oss på elevhälsan hittar du följande hjälp:

  • Kurator
  • Psykolog
  • Skolläkare och medicinskt ansvarig skolsköterska
  • Specialpedagog inom grundskolan
  • Specialpedagog inom förskoleverksamhet


Våra kuratorer har ansvar för att hjälpa till med krisplaner, toleransarbete, likabehandling och mobbningsarbete. Integrationssamordnaren har särskilt kunnande i hemspråks- integrations och mångkulturella frågor. Skolsköterskorna har vidareutbildat sig i frågor som rör droger och övervikt hos unga. 

Tal, språk- och kommunikation

Specialpedagog och talpedagog arbetar i förskoleklass och grundskola. De finns för att stödja och stimulera barn och elever som har svårigheter med tal, språk och kommunikation.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vår specialpedagog inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NP) finns för att stödja utvecklingen hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar som till exempel ADHD, autism och Aspergers syndrom.

Specialpedagogisk kompetens

Hos oss finns specialpedagoger med fördjupade pedagogiska kunskaper om barns lärande. Specialpedagogen inom förskoleverksamheten stöttar personalen på förskolorna i deras arbete. De ser även till så att barn i behov av särskilt stöd får bästa möjliga pedagogiska miljö utifrån sina förutsättningar. 

Elevhälsoplan

Här kan du läsa elevhälsoplanen för grundskolan

  Sidan uppdaterades: