Individuella programmet

På individuella programmet får du förutom teoretiska kunskaper de kunskaper du behöver för att leva ett självständigt och aktivt vuxenliv. På Trekungagymnasiet har vi flera individuella klasser utifrån elevernas kunskapsmässiga nivå och behov.

Vi ser möjligheter. Tillsammans med dig skapar vi en varierad och individuellt anpassad utbildning.
Vi arbetar med kreativitet och nyfikenhet för att ge dig de kunskaper som du behöver. Vi använder
lågaffektivt bemötande och kommunicerar vid behov med alternativ och kompletterande
kommunikation (AKK).

På individuella programmet läser du många olika ämnen

På individuella programmet läser du olika ämnesområden.

Genom estetisk verksamhet får du utforska och uttrycka din kreativitet genom bild, form, musik, dans och drama.

Hem- och konsumentkunskap ger dig kunskaper om att klara av vardagliga sysslor i hemmet.

Inom idrott och hälsa fokuserar vi på att utveckla din rörelseförmåga och förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar ditt välbefinnande.

I ämnesområdet natur och miljö lär du dig om människokroppen, växter, djur och naturen omkring oss.

Vi ger dig även verktyg för att lösa vardagliga problem inom matematik och teknik.

Genom ämnet individ och samhälle får du möjlighet att lära dig mer om samhället, dess olika funktioner och människors villkor.

Språk och kommunikation hjälper dig att utveckla din kommunikationsförmåga och förståelsen för berättelser, bilder och filmer.

 

  Sidan uppdaterades: