Individuellt program

Utifrån läroplanen och kursplanernas krav utformar vi tillsammans med dig din utbildning, med utgångspunkt från dina förutsättningar och behov.

Du får en fyraårig utbildning med teoretiska och praktiska kurser. Du kan gå program på olika nivåer som vi utformar utifrån dina förutsättningar och behov.

 

Du läser följande ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Komfys

Här kan man träna motorik, koordination och fysik med hjälp av olika TV och datorspel.

Musik

I vår musiksal kan man spela instrument och sjunga och i vår studio har du möjlighet att spela in låtar.

Idrott och hälsa

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa syftar till att du ska utveckla din rörelseförmåga och kroppsuppfattning och hur det kan öka din hälsa och ditt välbefinnande.

Vi går också igenom hur man använder kroppen för att förebygga skador vid fysiska aktiviteter.

Du får tillfälle att utveckla kunskaper om naturen som en källa till rekreation under olika årstider. Du får möjlighet att utveckla ett intresse för fysiska aktiviteter i naturen och i olika utemiljöer.

Vi samtalar om vad fysiska aktivister och livsstilen har för betydelse för hälsan.

Under våra friluftsdagar får du möjlighet att testa olika former av friluftsliv och utevistelse. Du får lära dig om allemansrätten och vilka rättigheter och skyldigheter du har i naturen.

Undervisningen i Idrott och hälsa utformas så att du kan delta och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och i samspel med andra.

 

Mer information

  Sidan uppdaterades: