Tjuvkil

Om vår verksamhet

Den nya förskolan i Tjuvkil heter också Tjuvkils förskola. Förskolan är byggd för 6 avdelningar som är indelade i 3 hemvister och består av barn mellan 1-5 år. Under våren är det 4 avdelningar som har öppnat. De 2 andra avdelningarna öppnar när behov av förskoleplats uppstår.

Förskolan är belägen i ett natur och havsnära läge i moderna lokaler som är avsedda för förskoleverksamhet.

Allas lika värde

Inom förskolan jobbar vi aktivt för att ingen form av mobbing, diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling ska förekomma. Vi tar hänsyn till varandra så att den gemensamma miljön är trivsam och trygg. Kränkande behandling kan vara bland annat fysisk, muntlig eller gester och minspel. Du som förälder och vi som personal har tillsammans med barnen ansvar för att vi når målet. Hur ansvaret fördelas för att verka förebyggande, när något händer och hur det följs upp finns beskrivet i vår plan mot diskriminering och kränkande behandling. Den uppdateras årligen, enligt sjätte kapitlet i Skollagen.

  Sidan uppdaterades: