Kareby skola

Kareby skola ligger cirka fem kilometer norr om Kungälv. På Kareby skola går omkring 300 elever från förskoleklass till och med årskurs 6.

Här finns tre fritidshem för de yngre barnen (F-3) och ett fritidshem för de äldre barnen (4-6). I årskurs 1-6 får tre elever dela på ett digitalt verktyg som används i undervisningen. Kareby skola är den lilla skolan med anor från 1868. Vi vill att varje barn ska känna trygghet, bli bekräftad och bemött med respekt och förståelse. Vi arbetar aktivt med elevinflytande och genomför kompissamtal, elevråd och klassråd.

 

Fakta om Kareby skola (F-6)

Årskurser: F-6
Antal elever 1-6: 207
Antal elever förskoleklass: 46
Antal elever totalt: 314


Plan mot diskriminering och kränkande behandling

I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan. Vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling är beslutade.

Här kan du läsa Kareby skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 198 kB)

  Sidan uppdaterades: