Olseröd skola

Olseröd skola ligger i den norra delen av Kungälv. På skolan går cirka 190 elever från årskurs 3 till och med årskurs 6. Här finns fritidshem för skolår 3-6.

Vi arbetar för att eleverna ska känna sig trygga, ha arbetsro och trivas tillsammans.
Genom att ha eleven i fokus strävar vi efter att ge alla förutsättningar för att utvecklas och växa.

Fakta om Olseröd skola (3-6)

Årskurser: 3-6
Antal elever 3-6: 162

Plan mot diskriminering och kränkande behandling
I början av varje skolår arbetar skolpersonal och elever fram en plan mot kränkande och diskriminerande behandling. Planen kallades tidigare för likabehandlingsplan. I planen har elever och personal tillsammans kommit överens om hur vi ska behandla varandra på skolan och vilka åtgärder som eventuellt ska genomföras för att undvika diskriminering och kränkande behandling.

Här kan du läsa Olseröd skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling (pdf, 126 kB).

  Sidan uppdaterades: