Lekplats i Grinden

Lekplatsen ligger på Grindenvägen i Komarken, Kungälv. I anslutning till lekplatsen ligger en bouleplan, gräsyta för picnic och ett skogsområde. Vid lekplatsen finns en liten grusyta för bollspel. Här finns parkbänk, bord och sopkärl.

Lekplatsen är utrustad:

  • Enkelgunga
  • Kompisgunga (fågelbogunga), under gungorna finns sand.
  • Klätterställning, under ställningen finns sand.
  • Balanslek, under balansleken finns gummiasfalt och asfalt.
  • Sandlåda. 
  Sidan uppdaterades: