Lekplats i Grinden

Lekplatsen ligger på Grindenvägen i Komarken, Kungälv.

Lekplatsen är utrustad med en enkelgunga och en kompisgunga (fågelbogunga), under gungorna finns sand. Klätterställning, under ställningen finns sand. Balanslek, under balansleken finns gummiasfalt och asfalt. Sandlåda. Vid lekplatsen finns en liten grusyta för bollspel.

Här finns parkbänk, bord och sopkärl.

  Sidan uppdaterades: